Vertrouwenscontactpersonen

Als partij hopen we natuurlijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt bij activiteiten, online bijeenkomsten, congressen en al het andere waarbij leden elkaar ontmoeten. We erkennen echter dat er altijd situaties kunnen optreden waarbij bijvoorbeeld grenzen worden overschreden.

Daarom vindt Student & Starter het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de partij terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon.

Onno Dickhoff is onze interne vertrouwenscontactpersoon. Hij heeft, naast het zijn van vertrouwenscontactpersoon, geen functie binnen de partij.

Merlijn Zuijderwijk is de externe vertrouwenscontactpersoon van Student & Starter. Merlijn is geen lid van de partij en vervult ook geen andere functie binnen de partij.

Onno kan worden bereikt via vertrouwenspersoon@studentenstarter.nl. Deze mailbox wordt ingezien door niemand anders dan de vertrouwenscontactpersoon. Alle meldingen zullen met de hoogste mate van vertrouwelijkheid worden behandeld.

Privacyverklaring