Onze plannen
voor Utrecht

Utrecht is een prachtige stad om in te wonen, te werken, te studeren of uit te gaan. Ons doel is om met onze frisse blik de stad nog mooier te maken.
Student & Starter · Liever luisteren? Beluister ons verkiezingsprogramma in VIJF minuten!
Het verkiezingsprogramma in PDF
Download

Nieuwe energie voor Utrecht

De coronacrisis heeft ons hard geraakt. Denk aan jongeren die vereenzaamden in hun kamer, mensen die hun inkomen zagen wegvallen of ondernemers die hun zaak moesten sluiten.

Wij willen de stad weer laten opveren met nieuwe energie. Nieuwe energie om het woningtekort keihard aan te pakken. Het moet weer normaal worden om een betaalbare woning te vinden in Utrecht.

Nieuwe energie voor een duurzaam Utrecht. Zo maken we de stad klaar voor de toekomst. Én met nieuwe energie verbeteren we de stemming van Utrechters. Mentale gezondheid geven we topprioriteit.

Na jaren coronacrisis brengt nieuwe energie de stad opnieuw tot leven. Zo kunnen alle Utrechters weer genieten van cultuur, het nachtleven en evenementen!
Selecteer een thema en bekijk de bijbehorende onderwerpen
0 /0
Wonen
Een betaalbaar en duurzaam thuis voor iedereen

Student & Starter zet zich al acht jaar keihard in voor meer en betere huisvesting. Het is hoog tijd om te bouwen en om slimmer, creatiever en eerlijker met de ruimte die we hebben om te gaan.

Openbare ruimte
Een stad waar je buiten wilt zijn

Utrecht moet de groenste stad van Nederland worden. Groene gevels, groene daken, kom maar op! Ook willen we graag meer experimenteren met de openbare ruimte, zodat jij daar vaker en beter kunt chillen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is de nieuwe norm

Utrecht moet koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Student & Starter wil de Utrechtse CO2-uitstoot drastisch verlagen en een stuk minder afval produceren. Ook moet duurzaam leven ook mogelijk worden met een kleinere portemonnee.

Mobiliteit
Vlot en duurzaam van A naar B

Ons stadsie is gemaakt voor mensen, niet voor auto’s. Wat Student & Starter betreft zetten we in de binnenstad een stuk meer in op de fietser en de voetganger en in de hele stad op goed openbaar vervoer.

Welzijn
Lekker in je vel in een gezonde stad

Iedereen verdient het om zich goed te voelen. Student & Starter wil een einde maken aan de wachtlijsten in de mentale gezondheidszorg. Ook seksuele gezondheid is voor ons een flinke prioriteit.

Levendigheid
Buiten de gebaande paden in een gezellige stad

Student & Starter wil graag minder regels op het gebied van levendigheid, vrijheid aan het nachtleven om toffe feestjes neer te zetten en forse investeringen in de kunst- & cultuursector.

Sport
Ruim baan voor (studenten)sport

Sport moet een volwaardig onderdeel worden van de openbare ruimte. Het is tijd voor een Utrechtse sportwereld die ruimte biedt aan nieuwe sporten, die hoogwaardig roeiwater heeft en waar een gezonde levensstijl voor iedereen bereikbaar is.

Inclusie & veiligheid
Jezelf zijn in een veilige stad

Écht jezelf zijn kan pas als je je ook veilig voelt om dat te doen. In het Utrecht van Student & Starter zien we diversiteit als kracht en kan iedereen veilig over straat.

Kansengelijkheid & onderwijs
Tot bloei komen in een stad van gelijke kansen

Student & Starter wil dat iedereen de kans krijgt om zich te ontplooiien in Utrecht, van Vleuten tot het Utrecht Science Park, van nieuwkomer tot geboren Utrechter. We zetten in op directe ondersteuning van nieuwkomers, gelijkwaardige behandeling van alle onderwijslagen en een leven lang leren.

Werk & inkomen
Een leefbaar inkomen voor alle Utrechters

Twaalf procent van de Utrechtse kinderen groeit op onder de armoedegrens. Bizar! Student & Starter zet hard in op armoederegelingen, omdat elke Utrechter een leefbaar inkomen verdient.

Democratie & data
Utrechters aan het roer in een datagedreven stad

Na de gemeenteraadsverkiezingen geeft nog maar een heel klein deel van de Utrechter regelmatig diens mening. Student & Starter wil dat het makkelijker wordt voor Utrechters om mee te praten, door buurtbudgetten, digitale inspraaktools en het toegankelijk maken van gemeentedata, rekening houdend met privacy.

Dienstverlening & financiën
Begrijpelijke dienstverlening in een toegankelijke stad

De gemeente communiceert nog veel te vaak op een veel te moeilijke manier. Student & Starter vindt dat het voor inwoners een stuk makkelijker gemaakt moet worden om iets met de gemeente te regelen.

#25 Guido de Groot
Dit stellen we voor
We bouwen veel meer betaalbare en duurzame woningen
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Daarom sturen we bij alle nieuwbouwprojecten aan op minimaal veertig procent sociale huurwoningen en veertig procent woningen in het middensegment, tot duizend euro, voor koop en huur. In het Utrecht van Student & Starter worden alle nieuwbouwwoningen duurzaam gebouwd met herbruikbare en hergebruikte materialen. We bouwen nieuwe woonwijken, onder andere in de Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek en zo snel mogelijk ook in de polder Rijnenburg. In Rijnenburg kunnen we naast woningen ook windmolens én een roeibaan realiseren. Een unieke kans voor een nieuwe duurzame stadswijk.
Een huis kopen, maar dan niet voor de hoofdprijs
Voor heel veel starters is een koophuis enkel iets voor een dagdroom. Student & Starter wil dat koopwoningen voor starters weer realiteit worden. Daarom willen we dat de gemeente start met een fonds voor betaalbare koopwoningen. Daarmee koopt de gemeente sociale huurwoningen die woningcorporaties willen verkopen. Van dat geld bouwen woningcorporaties weer meer sociale huurwoningen terug. Vervolgens biedt de gemeente deze voor een redelijke prijs aan, zo tussen de twee en drie ton. Zodra iemand vertrekt, moet de woning verplicht terug worden verkocht aan de gemeente. De verkoper krijgt een deel van de gestegen waarde, maar de gemeente krijgt het grootste deel. Op deze manier kan de gemeente zo’n woning opnieuw voor een lage prijs op de markt zetten. Zo blijft een koopwoning langdurig betaalbaar. De gemeente maakt daarnaast afspraken met corporaties zodat sociale huurwoningen verdeeld zijn over alle wijken die Utrecht rijk is.
Hoger bouwen: schaarse ruimte optimaal benutten
Door de groei van de stad wordt de ruimte schaars. Student en Starter wil daarom af van de wijken met eindeloze rijtjeswoningen en meer woningen binnen de schaarse ruimte bouwen. Daarom maken we het mogelijk om, daar waar het kan, hoger te bouwen dan de Dom. Ook op andere plekken gaan we de hoogte in, met minimaal 5 bouwlagen als uitgangspunt. Europa staat vol met prachtige voorbeelden van wijken met meer dan 5 bouwlagen: van Lissabon tot Wenen, van Madrid tot ons eigen Wilhelminapark. Naast de hogere gebouwen maken we ruimte voor groen, waar je met je vrienden kunt genieten van het park.
We reguleren de huren en stellen een zelfbewoningsplicht in
Door een zelfbewoningsplicht in te stellen voorkomen we dat woningen worden opgekocht om tegen hoge huurprijzen verhuurd te worden. Ook mogen koopwoningen die niet door de eigenaar bewoond worden, niet binnen vijf jaar worden doorverkocht. Gebeurt dat wel, dan betaalt de verkoper een groot deel van de winst op de woning aan de gemeente. Zo blijven nieuwbouwwoningen betaalbaar, ook voor starters. Nieuwbouwwoningen mogen wat ons betreft wel worden verhuurd, maar daarbij stellen we strenge eisen. Zo mag de huurprijs van deze woningen niet duurder zijn dan duizend euro per maand. Met woningcorporaties en marktpartijen maken we afspraken over maximale huurprijzen van woningen.
Ook een starter moet kunnen huren
Op een sociale huurwoning moet je meer dan 10 jaar wachten. Voor huren in de vrije sector worden onmogelijke inkomenseisen gesteld. Student & Starter wil dit aanpakken. Minimaal 15% van de sociale huurwoningen moet worden verloot. Zo maken ook starters kans op een sociale huurwoning. In de vrije sector worden de inkomenseisen aan banden gelegd. Er wordt een maximum gesteld van drie keer de huur als bruto inkomen, een hogere eis is niet meer toegestaan.
Wij willen huisgenoten
IBB, TWC, en de Sterren zijn onderdeel van de Utrechtse studentencultuur. Samenwonen is gezellig, goed tegen eenzaamheid en bovendien goedkoper. Helaas kunnen projectontwikkelaars meer verdienen aan de bouw van zelfstandige woningen, studio’s bijvoorbeeld. Als onzelfstandige studentenhuizen gesloopt worden wil Student & Starter dat er ook weer onzelfstandige kamers met hetzelfde karakter voor teruggebouwd worden.
De gemeente treedt strenger op in onderhandelingen
Afgelopen jaren zijn de beloftes voor betaalbare woningen te vaak niet nagekomen. Zodra woningen verhuurd werden, steeg de huurprijs razendsnel of werden onredelijke inkomenseisen gesteld. Daarom versterken we de positie van de gemeente bij onderhandelingen over bijvoorbeeld grondprijzen en woningbouw. De gemeente voert actief grondbeleid, stelt duidelijke verordeningen op en komt tot strenge afspraken met bouwers en investeerders zodat daadwerkelijk betaalbare woningen op de schaarse grond komen. Actief grondbeleid betekent dat de gemeente zelf eigenaar wordt van stukken grond. Op die manier kan de gemeente eisen stellen aan bijvoorbeeld de koop- of huurprijs, de kwaliteit van de woningen of de bouwmaterialen. Ook maken we harde afspraken die een einde maken aan onredelijke inkomenseisen aan bijvoorbeeld zzp’ers.
De gemeente richt een eigen woonbedrijf op
Door als gemeente een eigen woonbedrijf op te richten, kunnen we een actieve rol spelen in het aanbod van sociale en maatschappelijke woonconcepten. Het gemeentelijk woonbedrijf, waar marktpartijen en woningcorporaties bij betrokken worden, moet zich in de eerste instantie richten op het realiseren van woningen voor kwetsbare doelgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om projecten als Place2BU en Housing First. Dit soort woonvormen delven al snel het onderspit als we het aan de markt overlaten. Het verschil met nu? De gemeente heeft samen met de doelgroepen invloed op de huurprijzen, in plaats van overgeleverd te zijn aan de markt. Zo blijven we aan het roer en werken we samen met partners in de stad. Student & Starter pleitte afgelopen november ook al voor een gemeentelijk woonbedrijf.
Bouwgrond is geen handelswaar
Grond wordt nu vaak doorverkocht met miljoenen winst. Het resultaat: veel te dure woningen. De gemeente heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen, namelijk door de grond op te kopen via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Door deze regeling actief toe te passen stoppen we de speculatie met bouwgrond en maken we woningen goedkoper.
Normale huur mag geen uitzondering zijn
We introduceren een huisjesmelkersboete voor huisbazen die een te hoge huur vragen. Afgelopen jaren zijn huisjesmelkers met steun van Student & Starter de stad uitgejaagd. Onterecht verleende vergunningen zijn ingetrokken en het Huurteam heeft huurders bijgestaan in het halen van hun recht op een eerlijke huurprijs. Student & Starter wil de capaciteit van het Huurteam vergroten. Zo kan het Huurteam proactief huurprijzen gaan controleren en betere voorlichting geven, want niet elke huurder kent zijn rechten. Tegelijkertijd blijven we scherp dat huurders niet de dupe worden van ingrijpende maatregelen. Als een vergunning wordt ingetrokken, moeten huurders niet op straat komen te staan. Dat betekent dat we huurders voldoende tijd bieden om een nieuwe woning te vinden. In de tussentijd neemt de gemeente zo nodig het beheer van het pand tijdelijk over.
Meer studentenkamers
Het tekort aan studentenkamers neemt jaar op jaar toe. In Utrecht zoeken 7.600 studenten een kamer. Als het aan Student & Starter ligt, worden de komende vijf jaar minimaal vijfduizend kamers toegevoegd. Op die manier lopen we een groot deel van het tekort in en bieden we meer studenten een plekje in onze mooie stad. Het overige deel van het tekort werken we weg door bewoners van een studentenkamer de mogelijkheid te bieden door te schuiven naar bijvoorbeeld een starterswoning.
Echte studentenkamers
Student & Starter is ervan overtuigd dat de ‘klassieke’ studentenkamer dé oplossing is voor het kamertekort. Deze zogenaamde ‘onzelfstandige’ woonruimtes worden steeds minder gebouwd. De afgelopen drie jaar zelfs helemaal niet. We zien dat projectontwikkelaars liever dure, zelfstandige studio’s bouwen met een eigen keuken en badkamer in één kamer. Wij zien liever meer moderne varianten van complexen zoals op de IBB, aan de Van Lieflandlaan of op De Sterren. Iedereen heeft een eigen, betaalbare kamer en deelt de voorzieningen. Dit is duurzaam, betaalbaar én gezellig. Dat sociale aspect mag niet onderschat worden: de afgelopen jaren is de eenzaamheid onder studenten schrikbarend toegenomen. Ook voor de mentale gezondheid van studenten is het dus van groot belang om huisgenoten te hebben.
#12 Boukje Dotinga “In Utrecht zijn er diverse woonbehoeften, het wordt tijd dat we hier als gemeente beter op inspelen, zo wordt Utrecht een thuis voor iedereen!”
Dit stellen we voor
We benutten lege gebouwen en ongebruikte grond
We transformeren leegstaande winkels en kantoren tot (tijdelijke) woningen en zetten (tijdelijke) woonruimtes op ongebruikte grond. We stimuleren eigenaren van deze panden en grond om mee te werken aan tijdelijke bewoning. Als bestaande panden onnodig leeg blijven staan, treedt de gemeente strenger op en kunnen eigenaren worden beboet.
Samenwonen met vrienden: natuurlijk!
In Utrecht staan veel grote woningen met kamers die niet gebruikt worden. Zonde! We verleiden Utrechters die groot wonen om kamers te verhuren aan studenten of andere mensen die snel woonruimte nodig hebben. Sinds Student & Starter in de raad zit, pleiten wij voor gemakkelijker samenwonen, bijvoorbeeld in een woongroep met vrienden. Op dit moment is het verkrijgen van een samenwoonvergunning voor drie personen of meer te lastig (en te duur). Wat ons betreft wordt het mogelijk om vergunningvrij met vier mensen in één huis te wonen. Ook stimuleren we de bouw van collectieve woonvormen waar je met meerdere mensen kunt samenwonen. Minder gedoe, meer plezier.
Efficiënter omgaan met bestaande woningvoorraad
Slimme en creatieve ideeën zijn essentieel om snel en slim meer woonruimte te realiseren. Daarom is Student & Starter voor het versoepelen van regelgeving om grote woningen te splitsen in meerdere kleinere woningen. De gemeente gaat serieus in gesprek met iedereen die alternatieve woonvormen bedenkt. De deur blijft echter dicht voor initiatieven die het huurrecht overtreden of zelfs helemaal niet toepassen (Yes Student Hotel, we’re looking at you!).
Nieuwe woonvormen; de wooncoöperatie
De wooncoöperatie is een nieuwe vorm van wonen waarbij een groep bewoners met een gemeenschappelijke visie samen eigenaar zijn van een complex en de woningen zelf beheert en verhuurt. Deze woonvorm is enorm in opkomst, en Student & Starter ziet hierin een meerwaarde van eigenaarschap en ondernemerschap van burgers. Daarom vinden we dat de gemeente deze initiatieven nog veel actiever moet stimuleren door een fonds op te richten voor wooncoöperaties. Dit helpt nieuwe coöperaties om het laatste stuk van hun financiering rond te krijgen. Ook moet de gemeente elk jaar meerdere kavels beschikbaar stellen voor wooncoöperaties. Zo stimuleren we creativiteit en innovatie onder onze inwoners, en dringen we tegelijkertijd het woningtekort terug doordat er meer betaalbare woningen worden toegevoegd in de stad.
Verticaal bestemmen: een sportschool/bibliotheek/you name it op de vijfde etage
In hoge gebouwen kun je veel meer dan alleen wonen en werken. Waarom zou bijvoorbeeld niet op de tweede verdieping een school kunnen zitten, op de vijfde een sportschool en op de tiende wat toffe winkeltjes? Zo voorkomen we verlaten kantoorpanden of afgesloten woningen en creëren we heuse buurten in de hoogte. Met op het dak een hoogtehofje, een openbaar toegankelijk park waar mensen met elkaar in contact kunnen komen. In 2017 pleitte Student & Starter voor ‘verticaal bestemmen’. Als we in bouwplannen niet alleen aandacht hebben voor ‘horizontale kaveltjes’, maar ook kijken wat er in de hoogte mogelijk is, benutten we de schaarse ruimte nóg beter. Student & Starter schuwt hoger bouwen dus niet, wat ons betreft kunnen we op veel plekken in de stad ruim hoger bouwen dan de Dom. Natuurlijk doen we dat niet overal: hoge gebouwen moeten goed passen binnen de bestaande stad. Daarom pleit Student & Starter voor een nieuwe hoogbouwvisie.
#23 Myrthe Keulemans “Het is belachelijk dat er in 2022 nog steeds grote onrecht is op de woningmarkt. Of je nu international bent, migratieachtergrond hebt of samen met een vriend wil wonen: ongeacht je situatie heb je recht op een dak boven je hoofd. Een overheid zou dit recht moeten beschermen en daar gaan wij ons hard voor maken!&#