De fractie

Reinhild Freytag

Raadslid

Reinhild is 26 jaar en studente humanistiek. Haar portefeuilles zijn: Verkeer & mobiliteit, Openbare ruimte & groen, Duurzaamheid, Milieu en Dierenwelzijn.

Jeffrey Koppelaar

Fractiemedewerker

Jeffrey is 26 jaar en is afgestudeerd Theater-, Film- en Televisiewetenschapper. Hij is tevens oud-voorzitter Studievereniging AKT. Zijn portefeuilles zijn: Horeca, Cultuur, Participatie, Onderwijs, Leidsche Rijn, Openbare orde, Welzijn, Erfgoed, Volksgezondheid en Zorg & maatschappij.

Tim Homan

Fractiemedewerker en lijsttrekker

Tim is 23 jaar en is afgestudeerd bij Liberal Arts and Sciences in de hoofdrichting filosofie. Hij is tevens oud-lid van VIDIUS studentenunie commissie stad. Zijn portefeuilles zijn: Wonen, Werk & inkomen, Ruimtelijke ordening, Grondzaken en Bestuursinformatie.

Maurid Darwish

Fractiemedewerker

Maurid is 26 jaar, afgestuurd econoom én student bestuur & beleid aan de USBO. Zijn portefeuilles zijn: Vastgoed, Economische zaken, Stadspromotie, Internationale zaken, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Burgerzaken, Stationsgebied, Sport, Financiën en Jeugd.

Ties de Theije

Communicatiemedewerker

Ties is 23 jaar en is afgestudeerd op Product Design aan de HKU. In 2016 was hij Functionaris Communicatie bij de Utrechtse Introductie Tijd (UIT).

Tessa Sturkenboom

Fractiesecretaris

Tessa is 24 jaar, studente Filosofie & Bestuur -en Organisatiewetenschappen en voormalig voorzitter A.U.S.R. Orca (2015-2016)

Het bestuur

Bas Vollebregt

Commissaris kieslijst

Bas is 26 jaar en werkt bij Alliander (netwerkbeheerder voor Gas & Elektriciteit). Bas was naast zijn studie Technische Bestuurskunde in Delft voorzitter van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) & gemeenteraadslid voor onze zusterpartij Studenten Techniek in Politiek (STIP).

Marloes Biel

Voorzitter

Marloes is 23 jaar, studente Applied Ethics en oud-secretaris van de FUF.

Michiel Bron

Vice-voorzitter

Michiel is 22 jaar en student Geschiedenis en Wijsbegeerte. Hij is oud ab actis van S.S.R.-N.U. en momenteel binnen Student & Starter verantwoordelijk voor het contact met studentenorganisaties.

Robin Wisse

Secretaris

Robin is 23 jaar en student Filosofie en Engelse Taal en Cultuur. Ze neemt dit jaar plaats in de universiteitsraad.

Wouter Kevelam

Penningmeester

Wouter is 30 jaar en afgestudeerd bij Nieuwe Media en Digitale Cultuur. Hij werkt ls werkvelddocent Games & Interactie bij Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en bij Marketing & Communicatie bij de Hogeschool Utrecht.

Aanmelding Nieuwsbrief