Auteur Eva Oosters

Wonen

Een gezellig thuis, geen dure, kekke studio's

16.08.2021

Échte studentenhuizen verdwijnen steeds meer in Utrecht en dat terwijl Utrechtse studenten nog steeds vooral op zoek zijn naar precies díe woningen. Het is nog nooit zo duidelijk geweest als afgelopen 1,5 jaar: huisgenoten zijn voor jonge Utrechters van essentieel belang. 

 

Jonge Utrechters willen niet in veel te dure, kekke, studio’s. Jonge Utrechters willen gemeenschappelijke ruimten, een spelletjeskast, thuiskomen bij een ‘hoe was je dag?’. Studenten willen onzelfstandige huisvesting. Deze woonvorm staat onder druk door de huidige splits- en omzet regelingen in Utrecht, maar ook doordat het financieel minder aantrekkelijk is deze te ontwikkelen voor projectontwikkelaars. Daardoor zien we bij de nieuwe ontwikkelingen in de stad te weinig échte studentenkamers. Student & Starter wil actie zien, in plaats van telkens de bevestiging te krijgen van de wethouder dat het belang wordt gedeeld.

 

Daarom dienden we bij de Voorjaarsnota 2021 een motie ‘steuntje in de rug voor onzelfstandige studentenhuisvesting’ in die het college opdraagt om het budget dat in de Voorjaarsnota 2021 is gereserveerd om betaalbare woningen te realiseren (7 miljoen euro) ook in te zetten voor het realiseren van extra onzelfstandige studentenhuisvesting. De motie werd met een meerderheid ingediend en overgenomen door de wethouder. 

 

Student & Starter hoopt dat Utrecht hiermee een stevigere positie krijgt om bij ontwikkelingen in de stad de onzelfstandige studentenhuisvesting aan te jagen. Bij de volgende Voorjaarsnota in 2022 worden we hierover geïnformeerd. Tussentijds houden we zelf ook de vinger aan de pols om te kijken of onzelfstandige huisvesting niet wordt vergeten bij bestemmingsplannen.