Auteur Ties de Theije

Mobiliteit

Zuidwest: wanneer de weg in de weg staat

30.01.2019

Al langere tijd heeft de wijk Zuidwest veel last van langdurige wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld rond de aanleg van de busbaan Transwijk en de aanleg van de warmteleiding van Eneco bij de Kanaalweg. Student & Starter vindt het belangrijk dat deze werkzaamheden plaatsvinden voor hoogwaardige OV-verbindingen en een goed warmtenet, maar tegelijkertijd merken we dat de klachten over deze werkzaamheden toenemen in de wijk Zuidwest. Nu hier ook nog eens de aanleg van de busbaan Dichterswijk en het onderhoud van de Rijnlaan bijkomt, vindt Student & Starter het van extra groot belang dat er meer maatregelen komen om bewoners te informeren en de overlast te beperken. Op de kaart valt namelijk te zien dat grote delen van Zuidwest zo ongeveer ingesloten raken door de werkzaamheden.

Student & Starter vraagt zich af of deze manier van het plannen van de werkzaamheden de beste is en of er geen alternatief is waarbij Zuidwest niet ingesloten zou raken. Verder valt het Student & Starter op dat bij de huidige werkzaamheden omleidingsroutes voor fietsers slecht zijn aangegeven en met zeer grote regelmaat veranderen. Dit leidde ertoe dat we de wethouder gevraagd hebben beter te kijken naar alternatieve planning, betere bewegwijzering en het langer in stand houden van dezelfde omleidingsroutes. Ook wil Student & Starter weten welke verdere hulp de gemeente kan bieden aan de bewoners van Zuidwest om hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Zie ook: Mondelinge vragen: Werkzaamheden in de weg in Zuidwest