Auteur Eva Oosters

Onderwijs Zorg en welzijn

Zekerheid voor alle Utrechtse studenten

06.12.2018

De studietoeslag voor studenten met een beperking is in Utrecht verdubbeld, van 100 naar 200 euro. Student & Starter is natuurlijk positief over deze verhoging, maar is tegelijkertijd wel van mening dat deze verdubbeling niet ambitieus genoeg is. Nog steeds loopt Utrecht achter op andere grote steden met de hoogte van deze studietoeslag.
 

Verschillende studentenorganisaties en vakbonden, waaronder Vidius en de LSvB, stellen dat de hoogte van de studietoeslag zou moeten liggen op 25% van het wettelijk minimumloon, oftewel ca. 282 euro. De nieuwe hoogte van 200 euro is gebaseerd op het totale bedrag dat door het college beschikbaar is gesteld en de hoeveelheid Utrechters waarvan wordt verwacht gebruik te maken van de regeling. Zo stelt het college pas over te willen gaan op verdere verhoging in 2020 en 2021 als eind 2019 blijkt dat er nog genoeg ruimte is in het budget op basis van het aantal gebruikers. Mocht hieruit blijken dat er geen ruimte meer is: dan wordt pas in 2021 gekeken of de toeslag in 2022 verhoogd kan worden!
 

Dit is wat Student & Starter betreft de omgekeerde wereld. Het doel van de toeslag is om studenten met een beperking tegemoet te komen omdat ze niet (of niet volledig) kunnen werken en om de financiƫle drempel om te gaan studeren weg te nemen. Het mag niet zo zijn dat wanneer blijkt dat wettelijk gezien meer mensen aanspraak mogen maken op de regeling, dit ten koste gaat van een uiteindelijke verhoging.
 

Daarom dient Student & Starter samen met de PvdA vandaag een motie in om deze verhoging van de studietoeslag wat meer zekerheid te geven. Hierin dragen we het college op in 2019 te onderzoeken hoe hoog de individuele studietoeslag minimaal moet zijn om studenten te compenseren voor het niet kunnen bijverdienen. Met dit onderzoek kunnen zij vervolgens aangeven welk bedrag vanuit de gemeente nodig is om de studietoeslag naar dit gewenste niveau te verhogen. De resultaten hiervan willen wij voor de programmabegroting 2020, zodat de verhoging al met de programmabegroting 2020 gerealiseerd zou kunnen worden.
 

Zekerheid voor alle Utrechtse studenten, daar staan wij voor!
 

Zie ook: Verdubbeling studietoeslag voor studenten met een beperking