Auteur Ties de Theije

Wonen Duurzaamheid Sport

Wijk Rijnenburg: duurzaam, innovatief én sportief

18.10.2018

Utrecht barst uit haar voegen. Onlangs zijn we de 350.000 inwoners gepasseerd en met de huidige groei zullen we nog voor 2030 aan de 400.000 zitten. Wat Student & Starter betreft is Utrecht een stad waar iedereen welkom is om te komen en blijven. Dat betekent wel dat we in sneltreinvaart heel veel nieuwe woningen bij moeten bouwen. Dat kan door te verdichten, te verhogen óf door poldergebieden aan de randen van Utrecht te bebouwen.
 

Polder Rijnenburg: woon-energielandschap

De Rijnenburgpolder is zo’n gebied aan de rand van Utrecht dat hiervoor in aanmerking komt en waar al lang over gesproken wordt. Sommige partijen willen het poldergebied gebruiken voor een duurzaam energielandschap met windmolens en zonnepanelen. Anderen willen er liever zo snel en zo veel mogelijk woningen realiseren. Student & Starter ziet het graag allebei.
 

De moderne duurzame wijk van de toekomst

Om van Rijnenburg de wijk van de toekomst te kunnen maken is het nodig om in te zetten op een woon- én energielandschap: de moderne duurzame wijk van Utrecht. Wanneer we de kans krijgen een wijk volledig zelf vanaf de grond op te bouwen, neemt dat tal van mogelijkheden met zich mee op gebied van duurzaamheid en innovatie.
 

In het ‘duurzaamheidsdebat’ wordt helaas vooral een zwart-wit beeld geschetst: alleen zonnepanelen en windmolens worden daarin aangegeven als optie. Maar openstaan voor innovaties op gebied van duurzaamheid is een ‘must’ en innovaties gaan veel sneller dan gedacht. Zo heeft onder andere de Unie van Waterschappen recentelijk een rapport gepubliceerd over het opwekken van thermische energie. Het gaat hier om energie opwekken uit water als alternatief voor aardgas. Dit biedt onder andere kansen voor heel veel ontwikkelingen in het gebied Rijnenburg.
 

Energieopwekkende roeibaan

De nieuwe roei-/watersportbaan is nog een los component binnen de toekomstplannen van Rijnenburg. De angst van Student & Starter is dat een dergelijk kanaal in Rijnenburg te makkelijk uit de plannen gehaald kan worden en we de roeiers te kort doen met een steeds drukker wordend Merwedekanaal. Maar hoe tof zou het zijn als het realiseren van deze baan in de toekomst ook nog eens schone energie voor de wijk oplevert?
 

Het rendabel maken van een roei-/watersportbaan kan door het water te laten fungeren als waterbekken voor woningbouw waar thermische energie mee opgewekt kan worden en tegelijkertijd wordt sport en recreatie gecreëerd.
 

Wat Student & Starter betreft heel veel vliegen in één klap!