Auteur Ties de Theije

Mobiliteit

Wegslepen van fietsen terwijl de eigenaar toekijkt

19.04.2018

Student & Starter stelt mondelinge vragen aan de wethouder over het wegsleepbeleid van fietsen in Utrecht.

 

Alleen al in de binnenstad is er nog steeds een tekort van 6000 fietsparkeerplekken. Het is dus niet altijd even makkelijk om je fiets goed te stallen. Het weghalen van fietsen door de gemeente roept veel frustratie op onder de Utrechtse fietsers.

 

Als een geparkeerde fiets echt een gevaarlijke of hinderlijke situatie oplevert, moet de fiets worden verwijderd. Maar Student & Starter heeft signalen ontvangen dat fietsen worden weggehaald onder toeziend oog van de eigenaar van de fiets. Dit past volgens ons niet bij het doel van het weghalen van de fietsen.

 

Vervolgens krijgt de eigenaar de fiets niet direct terug en moet de fiets later bij een depot worden “teruggekocht”. Op deze manier wordt de eigenaar met onnodige lasten en kosten opgescheept

 

Omdat de eigenaar aanwezig is en het wegslepen van de fiets daardoor niet bijdraagt aan het verbeteren van een gevaarlijke of hinderlijke situatie, vindt Student & Starter het onrechtvaardig dat de eigenaar alsnog door een moeizaam proces moet om zijn fiets terug te krijgen. Ook de kosten die komen kijken bij het wegslepen van de fietsen zouden kunnen worden voorkomen als de fiets meteen aan de eigenaar zou worden gegeven.

 

Wegsleephotspots

Vorig jaar heeft de wethouder op ons aandringen toegezegd een inventarisatie te maken van de plekken waar fietsen voornamelijk verwijderd zullen worden. Wij zijn benieuwd hoe het hiermee staat. Wat Student & Starter betreft moet de vraag blijven: hoe voorkomen we zoveel mogelijk dat fietsen moeten worden weggesleept?

 

Zie hier de mondelinge vragen in pdf