Student & Starter – Wat is dat nu eigenlijk voor partij?

Het nadeel van een lokale en relatief nieuwe partij zijn, is dat je automatisch the underdog bent. Daarom legt onze lijsttrekker Tim uit wat voor partij Student & Starter nu eigenlijk is en wat ons anders maakt dan andere partijen. Daarnaast maakt hij een einde aan enkele misverstanden die over ons bestaan.

‘Student & Starter, dat is toch gewoon zo’n belangenclubje dat alleen maar dingen voor studenten doet? Die drinken bier, roepen af en toe dat er meer studentenwoningen moeten komen en gaan dan snel weer bier drinken. Volgens mij vinden ze gewoon dat er alleen nog maar studenten en yuppen hoeven te wonen in Utrecht.

Met die partij krijg je alleen maar herrie en teringzooi overal in de stad.’ Nee, dit heb ik niet iemand letterlijk horen zeggen, maar ik hoor het mensen wel eens denken. Snap ik best, deze associatie heb ik vast ook gehad toen ik de partij nog nauwelijks kende. Inmiddels is dat wel weg. Student & Starter gaat over veel meer. Wat klopt is dat we een club zijn bestaande uit jonge mensen, maar daar begint het verhaal pas.

Betrokken

Wat Student & Starter veel meer kenmerkt, is dat het een groep betrokken mensen is met de blik die sterk gericht is op de toekomst. Links of rechts maakt niet meer zoveel uit – vooruitgang is belangrijker. Als de huurprijzen uit de hand lopen, zijn er misschien meer regels nodig. Als steeds meer winkels leeg komen te staan, zijn er misschien minder regels nodig. De kern is uiteindelijk dat we problemen slim oplossen en niet in starre, oude ideeën blijven hangen.

Veel discussie

Student & Starter voert daarom veel discussie, ook intern. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Omdat we continu de huidige praktijken moeten betwijfelen als we willen dat de stad een mooiere plek wordt. Omdat te veel mensen in onzekerheid leven doordat ze geen woning en werk kunnen krijgen. Omdat je simpelweg goed moet nadenken voordat je iets doet (ik kan wel wat voorbeelden uit mijn persoonlijke leven noemen wat betreft dingen doen zonder nadenken, maar die laten we in verband met imago-overwegingen maar even buiten beschouwing).

Levendig en innovatief

Wij streven naar een levendig en innovatief Utrecht waar iedereen een eigen plekje kan vinden, met nadruk op iedereen. Met een frisse, onbevangen blik en gezonde twijfel kijken we naar het beleid en proberen we de stad in kleine en grote stappen telkens mooier te maken. Dus nee, we zijn geen belangenclub, one-issuepartij of groep alcoholisten. Student & Starter denkt over alle thema’s na en voert constructieve politiek. We gaan niet schreeuwen, we gaan gewoon lekker aan de slag!

Privacyverklaring