Auteur Ties de Theije

Algemeen

Wat valt JOU op?

05.04.2018

De inwerkperiode van de nieuwe fractie is in volle gang en eind april starten Tim en Eva daadwerkelijk met het echte gemeenteraadswerk. In de tussentijd leggen we je graag even uit hoe zo’n gemeenteraad nou werkt en hoe jij als bewoner van Utrecht mee kan denken en het verschil kan maken.
 

Wat valt JOU op?

Omdat de gemeenteraad een volksvertegenwoordigend orgaan is, vindt Student & Starter het belangrijk om te weten wat er speelt in de stad. Wij kunnen simpelweg niet overal zijn om te kijken wat verbeterpunten zijn. Daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten om met onze leden te bespreken en bediscussiëren wat wij aan deze stad kunnen toevoegen. Echter hopen wij in de toekomst niet alleen meer input van onze leden te krijgen, maar juist ook zoveel mogelijk ideeën en initiatieven van andere Utrechters.
 

Hoe werkt die raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de stad. Ze verzamelen ideeën, die zowel vanuit het college van burgemeester en wethouders komen als vanuit burgers zelf. Ze discussiëren over de ideeën en nemen besluiten. Vervolgens voert het college dit uit door opdracht te geven aan de betreffende ambtenaren. De gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.
 

Wat kunnen wij doen?

Er zijn verschillende manieren om binnen de gemeente iets gedaan te krijgen. Zo is er elke week een zogenoemd “vragenuurtje” waarin je mondelinge vragen aan de wethouder kan stellen. Ook is het op elk moment mogelijk om schriftelijke vragen bij wethouders in te dienen. Een wethouder is dan verplicht binnen 6 weken een reactie te geven. In beide gevallen kan je een “toezegging van de wethouder” krijgen die ervoor zorgt dat je vraag, plan of opmerking opgepakt wordt.
 

Verder komen wethouders met raadsvoorstellen over allerlei onderwerpen. Hierop kunnen gemeenteraadsleden moties en amendementen indienen om het voorstel te veranderen of aan te vullen. Wanneer een raadsvoorstel door de meerderheid van de raad is ingestemd, is het college verplicht dit voorstel uit te werken en toe te passen. Ook is het mogelijk om zelf een raadsvoorstel in te dienen.
 

Wat kan jij doen?

Ook als je geen lid bent van Student & Starter, is je input bijzonder welkom. “Wat valt je op?” mag wat ons betreft dan ook zeer breed geïnterpreteerd worden. Drijft er veel afval in de gracht? Ligt er in een specifieke straat vaak glas op de grond? Duurt het te lang om een paspoort aan te vragen? Lukt het naar jouw idee maar niet om veilig door te stad te fietsen? Input kunnen wij concreet verwerken in vragen aan de wethouder, moties, amendementen, en andere vormen van inspraak. Of wie weet dien jij straks zelf wel een burgerinitiatief in.
 

Wat valt je op? Laat het ons weten via Facebook of email: t.homan@raad.utrecht.nl & e.oosters@raad.utrecht.nl
 

Ook zijn alle raadsvergaderingen, informatiebijeenkomsten en vragenuurtjes vrij toegankelijk. Je bent welkom op de publieke tribune of kan het online volgen via: https://www.utrecht.nl/gemeenteraad/