Auteur Koen Hoogendoorn

Sport

Wat is de toekomst van de roeisport in Utrecht?

04.09.2019

Voor het zomerreces was Student & Starter al druk bezig met de toekomst van de roeisport in Utrecht, zo zijn wij al lange tijd bezig met aandacht en actie vragen voor het creëren van roeiwater in de Rijnenburgpolder. Het roeiwater is belangrijk voor Utrecht en de sport, met bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Tokyo die eraan komen waarin Utrechtse roeiers Nederland vertegenwoordigen. Nu wordt het roeiwater in het al krappe Merwedekanaal gehalveerd door werkzaamheden aan de Mandelabrug.

 

De gemeente bracht op zeer slinkse wijze in het zomerreces de roeiverenigingen op de hoogte van de werkzaamheden. Bij de informatieverstrekking werd niets vermeld over de gevolgen voor het roeien. De roeiverenigingen konden zelf echter opmaken dat er nog maar 2000 meter aan roeiwater overbleef als gevolg van deze werkzaamheden. 2000 meter voor 2600 roeiers is natuurlijk bijzonder krap.

 

Afgelopen jaren is er veel aandacht gevraagd voor de benauwende situatie voor de roeiverenigingen op het Merwedekanaal. Het kanaal wordt drukker door rosé-sloepjes en zwemmers, en de druk op het kanaal wordt groter door de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone. En dat terwijl roeien aan populariteit blijft winnen en de Utrechtse roeiverenigingen op Olympisch niveau al jaren atleten voortbrengen en de verenigingen een grote maatschappelijke bijdrage leveren aan Utrecht. Daarnaast zijn er door de introductieperiode weer veel leden bijgekomen die dolgraag willen roeien en mee willen doen aan (inter)nationale wedstrijden.

 

Student & Starter vraagt daardoor aan het College of zij met een oplossing kunnen komen voor deze benauwende situatie op het Merwedekanaal. Hoe kunnen de Utrechtse roeiers zich alsnog voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokyo in 2020? En hoe kunnen roeiverenigingen nieuwe leden een plek geven? Daarnaast vraagt Student & Starter aan het College of er mogelijkheden zijn tot compensatie aan de roeiverenigingen, gezien zij nu voor lange tijd nauwelijks op locatie kunnen trainen en zij daardoor naar alternatieve roeibanen moeten reizen.

 

Het is bovendien verontrustend dat het College lijkt te hebben gewacht tot het zomerreces om dan pas het bericht van de werkzaamheden te versturen. Hierdoor kon er niet snel politiek gereageerd worden op de werkzaamheden, en loopt de raad nu achter de feiten aan. Student & Starter vraagt daardoor om uitleg aan het College, waarom de raad niet eerder op de hoogte is gebracht.

 

Student & Starter spreekt tenslotte de hoop uit dat de noodzaak van een Roeibaan in Rijnenburg nu nog duidelijk is geworden. Er is te weinig roeiwater in Utrecht terwijl er ontzettend veel vraag naar is. Student & Starter hoopt, na een ingetrokken motie afgelopen Voorjaarsnota, dat de gemeente hier weer bij stil staat.