Wat doet Student & Starter dan voor starters?

“Ik ben geen student dus ik kan niet op jullie stemmen”, een veelgehoord argument tijdens het flyeren de afgelopen weken. Of “Student & Starter, dat is toch een one-issue partij voor studenten?” Student & Starter is er in de eerste plaats voor alle Utrechters, maar het woordje starter zit niet voor niets in onze naam.

Klaar voor de (valse) start?
Dat ‘starten’ is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Met het leenstelsel in je nek hijgend probeer je nominaal af te studeren. Nu je het felbegeerde diploma op zak hebt beginnen de resterende maanden op je studentenkamer langzaam weg te tikken. Je campuscontract zorgt er immers voor dat je binnen een jaar na afstuderen uit je kamer moet zijn. Dus dat wordt meteen zoeken naar een goede baan om een eigen plekje te kunnen betalen. Maar sinds de crisis is het fenomeen van onbetaalde stages en werkervaringsplaatsen een hardnekkig nieuw onderdeel van de Nederlandse arbeidscultuur geworden. Gratis werkervaring opdoen, terwijl je geen recht meer op een lening of Studenten-OV, een luxe die alleen is weggelegd voor diegenen met ouders die kunnen bijspringen.

Wat zijn dan nog je opties? Vertrekken uit Utrecht? Wij vinden het gezelliger als je hier kunt blijven!

Betaalbaar wonen, ook na je studie
Student & Starter wil dat de kennis en kunde van deze jonge generatie Utrechters behouden blijft. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het mogelijk zijn om betaalbaar te kunnen wonen. Ook met een betaalde baan is het moeilijk om in Utrecht te kunnen blijven wonen. Er is een enorm tekort aan middeldure huurwoningen en de inkomenseisen zijn vaak zo hoog dat deze woningen vooral bezet worden door mensen die makkelijk een duurdere woning kunnen huren of kopen.

De doorstroom van studentenkamer naar betaalbare woningen is volledig gestagneerd. Door de groei van de stad is de bouw van meer middeldure huurwoningen (tussen de 711 en 1000 euro per maand) hard nodig. Om dat te bereiken moet de ruimte in de stad slimmer benut worden. Door bijvoorbeeld meer de hoogte in te bouwen of leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot betaalbare woningen. Daarbij zijn realistische inkomenseisen voor de verhuur noodzakelijk.

Maar ook voor wie een middeldure huurwoning nog geen optie is moet het makkelijker worden om meer dan een studentenkamer te kunnen huren. Bijvoorbeeld door samen met je vrienden een pand te huren met een ‘friendscontract’, iets wat momenteel nog steeds niet mogelijk is in Utrecht. Of door middel van een gewogen loting op sociale huurwoningen, zodat iedereen in ieder geval kans maakt om ooit sociaal te mogen huren.

Recht op eerlijk loon
De eeuwige paradox: om een baan te bemachtigen heb je ervaring nodig, maar om die ervaring op te doen heb je een baan nodig. Hoe kom je dan aan ervaring? Een stage tijdens je studie is er om ervaring op te doen. Na je studie moet je daarvoor betaald krijgen. Logisch toch? Toch zijn er nog steeds veel bedrijven die pas afgestudeerde starters een onbetaalde werkervaringsplek aanbieden. Gratis werken bestaat niet, want iemand moet uiteindelijk de rekeningen betalen. Bovendien zorgen deze werkervaringsplekken voor verdringing op de arbeidsmarkt. Ze staan eerlijk betaalde banen in de weg. Student & Starter vindt het prima dat bedrijven pas afgestudeerden een kans willen geven ervaring op te doen. Maar daar moet een eerlijke vergoeding tegenover staan en een duidelijk leerplan.

Zoals gezegd: Student & Starter is er in de eerste plaats voor alle Utrechters. Wij zijn een jonge partij met frisse en innovatieve ideeën. Die zijn niet exclusief voor studenten of voor starters, maar wel bedacht vanuit een jong perspectief. Een duurzame, bruisende stad is voor ons allemaal belangrijk, met gelijke kansen voor alle Utrechters.

Privacyverklaring