Auteur Kristin van der Veen

Wonen Vrije tijd

Waar moet je ‘hangen’ als 16-jarige bewoner Leidsche Rijn?

17.10.2018

Twee weken geleden mocht de raad een kijkje nemen bij jongerenwerk Utrecht (JoU) in Overvecht. Jongerenwerkers van JoU stimuleren groepen en individuele jongeren om op een positieve manier hun tijd te besteden en te werken aan een toekomst. Ze bieden jongeren een veilige plek, door middel van contactlegging, activiteiten en coaching.
 

JoU heeft in deze wijk ontzettend veel bereikt met betrekking tot het leren kennen van jongeren in de buurt. Onder andere door het aanbieden van waardevolle kennis en informatie, door te luisteren en door simpelweg een plek te bieden. Een inspirerend voorbeeld.
 

Student & Starter is dan ook blij om te horen dat de aanpak van JoU verder wordt uitgerold door Utrecht. Er komen namelijk nogal wat jongeren bij in Utrecht de komende jaren, kijkend naar de verwachtingen voor de onderwijshuisvesting in wijken als Vleuten en Leidsche Rijn. Beide ‘nieuwe’ wijken zijn door sommigen mensen al sinds de jaren ‘90 bewoond. Met als gevolg dat er nu een grote groep jong-volwassenen woont.
 

Student & Starter vraagt zich dan ook af of we niet eens serieus vaart moeten maken met ervoor zorgen dat deze groeiende groep pubers en pre-pubers ook de ruimte krijgen die ze nodig hebben in onze stad. Specifiek willen wij de aandacht vragen voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Behalve hangen bij de bieb, of een beetje chillen in het nieuwe winkelcentrum, is er weinig te doen, dat geen geld kost of niet op afspraak is.
 

Het is begrijpelijk dat jongerenwerk is geconcentreerd in wijken waar er veel overlast is of is geweest en waar demografische factoren een aanjager kunnen zijn van overlastgevend gedrag. Maar we doen er goed aan om ook het liefste kindje van de klas niet te vergeten.
 

Daarom zal Student & Starter tijdens de behandeling van de programmabegroting hier ook aandacht voor vragen bij de wethouder.
 

Wat er dan moet gebeuren voor deze jongeren? Dat kunnen ze prima zelf aangeven, als ze ook gehoord worden en het gevoel hebben dat er ook iets met hun suggesties wordt gedaan.
 

Verder moeten we ook goed kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Te vaak wordt deze ingericht op het gebruik van volwassenen, met als er ruimte over is een glijbaan voor de kids. In het herinrichten van wijken met veel jongeren zou in de ontwerpfase al rekening moeten worden houden met de behoefte tot ‘hangen’. Zodat dit veilig en beheersbaar kan worden ontwikkeld.