Auteur Koen Hoogendoorn

Cultuur

Vliegende start nieuwe initiatieven amateurkunst

05.07.2019

Foto: Utrechts Centrum voor de Kunsten

 

Het faillissement van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) komt steeds dichterbij. Het zou ontzettend zonde zijn als er geen plek meer is voor amateurkunst cursisten om hun passie ergens te kunnen etaleren en uit te voeren. Gisteravond was er een debat over de huidige stand van zaken en vooral hoe we nieuwe initiatieven een vliegende start kunnen geven in de amateurkunst. Daarnaast is ook van belang wat we als gemeente kunnen gaan doen met het pand waarin UCK huisvest: Domplein 4.

 

Nieuwe initiatieven

Het is helaas onoverkomelijk dat UCK failliet gaat. Het is daardoor volgens Student & Starter van belang dat wij als gemeente nieuwe initiatieven een vliegende start kunnen geven. Zo heeft de UCK veel spullen in haar bezit die ontzettend kunnen helpen bij de start van nieuwe initiatieven. Denk aan honderden instrumenten en een schitterend pand aan het Domplein waar nieuwe initiatieven gebruik van kunnen maken.

 

Instrumenten

De gemeente houdt de boot af met het opkopen van de instrumenten, omdat juridisch gezien er geen spullen mogen worden gekocht van een bedrijf dat failliet gaat (het zogenaamde paulianeus handelen). Onze (huisjurist) Eva Oosters onderzocht echter deze kwestie en kwam tot een andere conclusie. Het is juridisch gezien wél mogelijk om deze spullen voor een marktconforme prijs op te kopen en vervolgens te verhuren aan nieuwe initiatieven. Student & Starter dringt de gemeente erop aan voor deze route te kiezen, zodat we nieuwe de instrumenten kunnen gebruiken om initiatieven te steunen en daarmee amateur-kunstenaars een plek kunnen blijven bieden in Utrecht.

 

Pand

Deze nieuwe initiatieven hebben natuurlijk ook een pand nodig. Uit de brief van de wethouder blijkt dat het aanstaande faillissement van UCK geen gevolgen hoeft te hebben voor nieuwe initiatieven. Student & Starter voorziet echter moeilijkheden wanneer de curator onderzoek moet doen in het pand waardoor nieuwe initiatieven mogelijk geen gebruik zouden kunnen maken van het pand.

 

Reactie wethouder

De wethouder gaf gister echter te kennen dat de gemeente haar best gaat doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten lopen, en zal de curator en UCK aanwijzen om hetzelfde te doen. De gemeente zal verder ook, indien nodig, zoeken naar tijdelijke huisvesting voor de nieuwe initiatieven met betrekking tot amateurkunst.

 

De wethouder geeft verder aan dat de gemeente zich zal inzetten om met de nieuwe initiatieven zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten. Deze zullen via social media extra onder de aandacht worden gebracht zodat zij een vliegende start kunnen maken.

 

 

Ten slotte wilt Student & Starter iedereen bedanken voor hun tomeloze inzet. Het UCK is door de jaren een echt cultureel instituut geworden, midden in het centrum van Utrecht. Dit verlies gaat veel mensen aan in de creatieve sector, wat heeft gezorgd voor beladen en soms zelfs emotionele debatten in de raad. De inzet van de docenten, cursisten en mensen uit de stad voor dit onderwerp gaat ons aan het hart. We zullen ons blijven inzetten voor een aanbod in september waar we trots op kunnen zijn.