Vergunningsvrij wonen van twee naar drie personen!

Geweldig nieuws! Vandaag maakte het college bekend dat het delen van woonruimten in Utrecht vanaf 1 juli 2023 makkelijker gaat worden. Vanaf die datum mogen maximaal drie personen zonder vergunning een woonruimte delen. Nu is in de huisvestingsverordening nog geregeld dat een omzettingsvergunning nodig is bij drie personen. Student & Starter heeft dit plan al in 2015 voor het eerst voorgesteld en sindsdien constant hiervoor gepleit. En met succes!

Waarom is woningdelen een goed idee?

Utrecht kent een grote woningnood. Ondertussen staan er wel veel grote woningen met kamers die momenteel niet worden gebruikt. Het is op dit moment namelijk zo dat je een omzettingsvergunning moet aanvragen als je met meer dan twee personen wilt samenwonen. De kosten hiervan bedragen maar liefst meer dan 20.000 euro. Verder zijn er strenge eisen rond geluidsisolatie en het minimale aantal vierkante meter per persoon. Mede daarom wonen hier veel studenten zonder zelf ingeschreven te staan in Utrecht, de zogenaamde ‘spookstudenten’, waardoor de gemeente miljoenen euro’s misloopt. Momenteel worden er geen eisen gesteld aan samenwonen met twee personen.

Vergunningsvrij wonen van twee naar drie personen brengt met zich mee dat je bestaande woningen beter benut. Hiermee pakken we de dringende woningnood aan, met name bij studenten en starters die met vrienden willen wonen. Het wordt dan ook aantrekkelijker om huizen te verhuren aan deze doelgroep.

“Uiteindelijk ga je maar met één extra persoon in huis wonen. De regels die hieraan worden verbonden gaan veel te ver en maken het mensen onmogelijk om in Utrecht te wonen.” 

De lange politieke weg naar succes

Het realiseren van vergunningsvrij wonen van twee naar drie personen ging niet zonder slag of stoot. Op 4 juni 2015 heeft ons raadslid (en oprichter) Steven Menke de motie ingediend waarmee het beter mogelijk werd om samen te wonen met vrienden op de particuliere huurmarkt, of ook wel friendscontracten. Deze motie werd destijds unaniem aangenomen. Hiermee werd het startschot gegeven voor een langdurig politiek debat over het makkelijker maken van woningdelen. Op 5 juli 2018 werd de motie van ons raadslid Tim Homan door de wethouder overgenomen, waarin werd opgeroepen om verder te onderzoeken wat de mogelijkheden van friendswoningen zijn voor nieuwbouwwoningen.

De oplossing voor dit alles is eigenlijk vrij simpel: maak het vergunningsvrij om met drie personen samen te wonen. Met een simpele regelwijziging kunnen weer veel mensen een woning vinden in Utrecht zonder dat er ook maar één schop de grond in hoeft.”

De woningbehoefte is sindsdien alleen maar verder gegroeid, met name voor jongeren. Daarom kwam op 23 mei 2019 ons voorstel van amendement om vergunningsvrij samenwonen met drie personen mogelijk te maken in Utrecht. Hier is toen veel over geschreven in de media en is ook er een filmpje van gemaakt. Op één stem na heeft dit amendement het destijds niet gehaald.

Tim Homan, 2018.
Tim Homan

Student & Starter gaf echter niet op en bleef zich inzetten om woningdelen makkelijker te maken. Op 15 juli 2021 had ons raadslid (nu wethouder) Eva Oosters de motie ingediend om het college alwéér te verzoeken om vergunningsvrij samen te wonen met drie personen mogelijk te maken. Deze is toen overgenomen door wethouder Diepeveen en het college begon er serieus werk van te maken.

Tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft Student & Starter een groot punt gemaakt van woningdelen. Zo is het ook uitgebreid opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Na de winst op 16 maart 2022 kwam Student & Starter voor het eerst in haar bestaan in het college van burgemeester & wethouders. Eva Oosters werd de jongste wethouder in de geschiedenis van Utrecht. Na succesvol onderhandelen is het vergunningsvrij samenwonen met drie personen opgenomen in het coalitieakkoord. En nu, op 23 maart 2023, iets meer dan een jaar na de verkiezingen, heeft het college aangekondigd dat vergunningsvrij wonen van twee naar drie personen eindelijk realiteit gaat worden!

Eva Oosters

Hoe nu verder?

Student & Starter is zeer tevreden met het voorstel van het college. De gemeenteraad gaat zich nog uitspreken over dit voorstel. Wij zien dit positief tegemoet aangezien het gehele college en enkele oppositiepartijen achter dit voorstel staan. Student & Starter is trots dat na zoveel jaren vergunningsvrij wonen tot en met drie personen eindelijk mogelijk is in Utrecht! Hiermee zetten we flinke stappen in de aanpak van de wooncrisis.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over wat Student & Starter doet in de gemeenteraad? Heb je een bredere interesse in de lokale politiek of wil je laagdrempelig politiek actief worden? Overweeg om lid te worden van Student & Starter. Voor 15 euro per jaar steun je de partij en onze ideeën voor een progressieve, duurzame en inclusieve stad. Ook krijg je toegang tot de appgroepen waarin je écht heel gemakkelijk in contact kunt komen met onze gemeenteraadsleden, wethouder, maar ook alle andere ‘StuSta’-leden. Iedereen is welkom!

Privacyverklaring