Auteur Eva Oosters

Onderwijs

Verdubbeling studietoeslag voor studenten met een beperking

02.10.2018

Per 1 januari 2019 wordt de studietoeslag voor studenten met een beperking verdubbeld naar 200 euro per maand. Dit is onlangs door gemeente Utrecht besloten. Student & Starter is enorm blij met deze ontwikkeling.

 

Al een lange tijd vraagt Student & Starter aandacht voor dit onderwerp in de raad, zoals bijvoorbeeld tijdens de behandeling van de programmabegroting in 2016. Er zijn gesprekken gevoerd met Solgu en verschillende jongerenorganisaties om niet alleen dit punt onder de aandacht te brengen, maar bijvoorbeeld ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijsinstellingen.

 

De verdubbeling van de studietoeslag is een belangrijke stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Het is ontzettend belangrijk dat studenten met een beperking niet een grotere financiƫle drempel ervaren om te gaan studeren dan iedere andere student. Hiervoor is een hogere studietoeslag nodig. Toch zorgt deze verdubbeling er niet voor dat Utrecht nu voorop loopt op dit onderwerp. Studentensteden als Amsterdam, Maastricht en Eindhoven hebben nog altijd een veel hogere studietoeslag voor studenten met een beperking.

 

Student & Starter wil zich daarom in de gemeenteraad blijven inzetten voor deze doelgroep. De gemeente staat positief tegenover eventuele verdere verhogingen en daar moeten we als raad ook op aansturen.