Vakantieverhuur en Short Stay: Utrecht is geen Amsterdam

Student & Starter vindt dat internationale studenten toegankelijker gebruik moeten kunnen maken van Short Stay verblijfplaatsen. De woningnood in Utrecht is hoog en Student & Starter is blij dat het college de noodzaak daarvan inziet. Echter moet er nog wel een beetje bijgestuurd worden. De gemeente wil een beleidskader opstellen voor Short Stay en vakantieverhuur.

Daar is op zich niks mis mee, maar Student & Starter is het niet eens met de manier waarop. Bij het nieuwe beleidskader lijkt een ctrl+c ctrl+v te zijn gedaan van het Amsterdamse beleidskader, terwijl juist uit onderzoek van de UU naar AirBnB’s blijkt dat de situatie in Utrecht nog lang niet zo prangend is als die in Amsterdam. Daarom vinden wij dat er een beleidskader gemaakt moet worden dat echt op Utrecht van toepassing is: kijk naar Utrecht en niet naar Amsterdam!

In het nieuwe beleidskader van het college wordt volgens Student & Starter te weinig aandacht gegeven aan de huurrechten van met name internationale studenten. Wij zullen dan ook met een motie komen waarin speciaal aandacht wordt gevraagd voor deze groep. Ook denken we dat het een goed idee is om AirBnB-verhuurders meer vrijheid te geven en niet zo sterk in te perken als in Amsterdam nu gebeurt.

Er wordt door het college geopperd dat er maximaal zes dagen verhuurd mag worden, wij stellen dat er gekeken moet worden of een pand bewoond is of niet. Als er dan toch een beleidskader moet komen, doe dat dan met de regel: “een half jaar minus 1 dag”, zodat de woning overwegend gebruikt wordt om in te wonen. Op deze manier ga je ook woningonttrekking tegen.

Privacyverklaring