Vacature Partijbestuur Student & Starter 2023-2024

Voor de periode 2023-2024 is Student & Starter op zoek naar bestuursleden en commissarissen die de partij verder helpen groeien naar een inclusieve, levendige en gezellige vereniging. Dit wordt een speciale periode, omdat in november 2023 de partij tien jaar bestaat en dus haar tweede lustrum viert. Dit betekent dat het een enerverend jaar vol activiteiten wordt.

Student & Starter is een jonge gemeenteraadspartij met twee zetels in de Utrechtse gemeenteraad en een wethouder in het college. De vereniging bestaat uit zo’n 130 leden en groeit voortdurend. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben bijna 9.000 Utrechters hun stem toevertrouwd aan Student & Starter.

Bij Student & Starter vinden we het belangrijk dat jonge mensen een plek aan tafel hebben en meebeslissen over de toekomst van Utrecht. Het partijbestuur heeft hierin een ondersteunende rol. De bestuursleden bewaken de koers van Student & Starter, die is uitgewerkt in het verkiezingsprogramma. Ook organiseert het bestuur verschillende activiteiten, zowel inhoudelijk als gericht op gezelligheid. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het organiseren van congressen, waar de leden hun stem laten horen, en voor het opzetten van commissies, werkgroepen en sollicitatieprocedures binnen de vereniging.

Het bestuur van Student & Starter wordt jaarlijks gekozen en bestaat uit 5 tot 7 mensen. Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan de vereniging? Bestuurlijke ervaring is niet nodig! Wat wel? Enthousiasme om samen te werken met (bestuurs)leden en willen leren in een jonge, dynamische partij met een groot hart voor Utrecht!

Je hoeft nog geen lid te zijn van de partij om bestuurslid te worden. Bij Student & Starter hechten we veel waarde aan de nieuwe energie en frisse blikken die nieuwkomers meebrengen.

Let op: alle bestuursfuncties zijn vrijwillig, er is geen vergoeding of bestuursbeurs. Wel worden incidentele kosten vergoed.

Voor het partijbestuur zoeken we mensen die: 
 • het leuk vinden om in teamverband te werken en zich met plezier en enthousiasme willen inzetten voor Student & Starter;
 • goede ideeën hebben om leden en geïnteresseerde Utrechters te binden aan Student & Starter; 
 • ondernemend zijn en tijd hebben om activiteiten te organiseren en/of bij te wonen, zoals ledenweekenden, trainingen en borrels. 
 • de ideeën en kernwaarden van Student & Starter onderschrijven en interesse hebben in het reilen en zeilen van de Utrechtse politiek.
Je krijgt er veel voor terug: 
 • een mooi inkijkje in de Utrechtse politiek en stadsbestuur; 
 • bijdragen aan een club enthousiaste mensen die verliefd zijn op Utrecht; 
 • een kans om jezelf te ontwikkelen in een groeiende Utrechtse politieke partij
 • een prachtige aanvulling op je CV; 
 • en natuurlijk de mogelijkheid om jouw stempel te drukken op de toekomst van de vierde stad van Nederland! 
Praktisch betekent het: 
 • dat je ongeveer 4 tot 6 uur per week bezig bent met verschillende taken; 
 • dat je bestuurslid bent van september 2023 tot september 2024;
 • je voor de start van het bestuursjaar, vanaf juni 2023, beschikbaar bent voor kennismaking, inwerking en overdracht. De precieze momenten hiervoor bepalen het huidig bestuur en het kandidaatsbestuur in overleg.
Interesse? Of vragen? 

Zin gekregen in het besturen van deze mooie vereniging? Stuur een motivatiebrief met daarin jouw ideeën voor Student & Starter en je CV uiterlijk dinsdag 6 juni naar solliciteren@studentenstarter.nl. Je solliciteert bij Student & Starter op een plek in het partijbestuur. Heb je al een voorkeur voor een specifieke functie? Alle functies vind je hieronder. Je voorkeursfunctie kun je noemen in je motivatiebrief. Aangezien de vacature nu open staat voor een tweede wervingsronde, kunnen bepaalde functies al vervuld zijn.

Wil je meer weten over het bestuurswerk bij Student & Starter of heb je vragen over een specifieke bestuursfunctie? Mail of app Kevin van Dijk, via activiteiten@studentenstarter.nl of 06 12 75 49 71. 

Student & Starter vindt het belangrijk dat de partij er is voor elke Utrechter. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren.

Beschikbare functies

Er zijn een aantal vaste functies binnen het bestuur: de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is het binnen Student & Starter gebruikelijk om een bestuurslid aan te stellen die de spil vormt tussen het partijbestuur en de politieke ambtsdragers. Ook is er gewoonlijk een bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie.

De sollicitatiecommissie heeft de vrijheid om het bestuur te vullen met meer rollen, of om rollen te combineren. Zo heeft de vicevoorzitter in het verleden gefungeerd als een soort algemeen bestuurslid met veel creatieve vrijheid. Ook zou dit jaar een lustrumcommissaris kunnen worden aangesteld, om alle activiteiten rond het tienjarige bestaan van de partij in goede banen te leiden. Daarnaast zou het contact met de politieke tak meer bij de voorzitter kunnen worden gelegd.

Voorzitter

De voorzitter is het externe en interne gezicht van de vereniging. De voorzitter is het aanspreekpunt van de vereniging en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het intern functioneren van het bestuur. Daarnaast staat de voorzitter in contact met de leden.

Taken voorzitter

 • Congressen voorzitten
 • Bestuursvergaderingen voorbereiden en voorzitten
 • Gezicht naar buiten toe
 • Externe contacten leggen en onderhouden
 • Training, opleiding en evaluatie van het bestuur
 • Adviserende en politiek-betrokken rol aannemen naar de fractie toe
 • Werkgeversrol vervullen naar de fractie toe
Secretaris

De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het mailcontact met leden en fractie vanuit de vereniging, het notuleren van en opstellen van agenda’s voor vergaderingen en ledencongressen, en het beheren van het ledenbestand.

Taken secretaris

 • Ledenadministratie bijhouden
 • Website onderhouden
 • Aanmaken en technisch beheer van e-mailadressen
 • Ledencongressen organiseren
 • Bestuursvergadering notuleren
 • Actiepuntenlijst updaten
 • Regelen en veranderen stukken ledencongressen
 • Jaarplanning maken en onderhouden
Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de vereniging. Hierbij is het belangrijk in het oog te houden dat de bestedingen rechtmatig en doelmatig zijn. Dit wordt gecontroleerd door de kascommissie en voor het samenstellen van deze kascommissie is de penningmeester verantwoordelijk. 

Taken penningmeester

 • Begroting opstellen
 • Verantwoording afleggen over financiën
 • Contact kascommissie
 • Afdracht bij en contact met raadsleden en wethouder
 • Contributie innen en vaststellen
 • Automatische incasso regelen
 • Declaraties afhandelen
 • Budget van commissies en initiatiefnemers afstemmen
Bestuurslid Politiek

Het bestuurslid Politiek is verantwoordelijk voor de politieke tak van de vereniging. Dit bestuurslid onderhoudt het contact met de fractie en wethouder en is voor hen het aanspreekpunt voor verenigingszaken. Daarnaast bewaakt die de partijlijn in politieke zaken, ondersteunt en controleert de politieke ambtsdragers en probeert de leden te betrekken bij politieke zaken.

Taken bestuurslid Politiek

 • Bewaken van de partijlijn in de politiek
 • Controleren en ondersteunen van onze politieke ambtsdragers: de raadsleden en wethouder
 • Bijwonen van fractie-overleggen
 • Vormen van brug tussen bestuur/vereniging en onze politieke ambtsdragers
 • Bijpraten van bestuur over wat er speelt bij onze politieke ambtsdragers en in de Utrechtse politiek
 • Ondersteunen bij organiseren politiek inhoudelijke activiteiten
 • Regelmatige check-ins met onze politieke ambtsdragers
 • Organiseren van schaduwfractie en andere initiatieven om leden die politiek betrokken willen zijn te faciliteren.
Bestuurslid Communicatie

Het bestuurslid Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de vereniging, intern en extern. Intern speelt het bestuurslid Communicatie een rol, om leden te informeren wat er speelt binnen de vereniging. Voor de externe communicatie wordt de content afgestemd met de communicatiemedewerker van de fractie. 

Taken bestuurslid Communicatie

 • Interne communicatie verzorgen naar leden toe
 • Communicatie over vereniging verzorgen naar buiten
 • Teksten voor sociale media en website schrijven
 • Content afstemmen met communicatiemedewerker fractie
 • Nieuwsbrief en berichten in Zendkanaal verzorgen
 • Huisstijl bewaken
 • Online ledenwerving
 • Strategie communicatie opstellen
 • Tone of voice bewaken
Tijdsplanning 
 • Eerste wervingsronde: 3 t/m 23 april 2023
 • Interesse-borrel: vrijdag 7 april 2023
 • Eerste sollicitatiegesprekken: 1 t/m 10 mei 2023
 • Casusdag: 13 mei 2023
 • Tweede wervingsronde: 25 mei t/m 6 juni 2023
 • Voordracht bestuur Student & Starter 2023-2024: 18 juni 2023
 • Inwerk- en overdrachtsperiode: juni t/m augustus 2023 (precieze momenten in overleg)
 • Start bestuursjaar: vrijdag 1 september 2023
 • Student & Starter-wisselcongres (officiële start bestuur 2023-2024): begin september 2023
Privacyverklaring