Vacature Partijbestuur 2024-2025

Voor de periode 2024-2025 is Student & Starter op zoek naar bestuursleden en commissarissen die de partij helpen groeien, maar ook voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. 

Student & Starter is een jonge gemeenteraadspartij met een zetel in de Utrechtse gemeenteraad en een wethouder in het college. De vereniging bestaat uit zo’n 130 leden en groeit voortdurend. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben bijna 9.000 Utrechters hun stem toevertrouwd aan Student & Starter.

Bij Student & Starter vinden we het belangrijk dat jonge mensen een plek aan tafel hebben en meebeslissen over de toekomst van Utrecht. Het partijbestuur heeft hierin een ondersteunende rol. De bestuursleden bewaken de koers van Student & Starter, die is uitgewerkt in het verkiezingsprogramma. Ook organiseert het bestuur verschillende activiteiten, zowel inhoudelijk als gericht op gezelligheid. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het organiseren van congressen, waar de leden hun stem laten horen, en voor het opzetten van commissies, werkgroepen en sollicitatieprocedures binnen de vereniging. Dit jaar dus ook de speciale taak om de partij voor te bereiden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2026. 

Het bestuur van Student & Starter wordt jaarlijks gekozen en bestaat uit 5 tot 7 mensen. Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan de vereniging?

Bestuurlijke ervaring is niet nodig! Wat wel? Enthousiasme om samen te werken met (bestuurs)leden en willen leren in een jonge, dynamische partij met een groot hart voor Utrecht!

Je hoeft nog geen lid te zijn van de partij om bestuurslid te worden. Bij Student & Starter hechten we veel waarde aan de nieuwe energie en frisse blikken die nieuwkomers meebrengen.

Let op: alle bestuursfuncties zijn vrijwillig, er is geen vergoeding of bestuursbeurs. Wel worden incidentele kosten vergoed.

Voor het partijbestuur zoeken we mensen die:

  • Benaderbaar zijn voor onze leden, maar ook externen. Als bestuur vertegenwoordig je namelijk de stem van de leden.
  • Gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor een jonge, groeiende partij in Utrecht.
  • Het leuk vinden om in een teamverband te werken.
  • De ideeën en kernwaarden van Student & Starter onderschrijven en interesse hebben in het reilen en zeilen van de Utrechtse politiek. 

Praktisch betekent het:

  • Dat je 6 tot 10 uur per week beschikbaar bent. 
  • Dat je bestuurslid bent van september 2024 tot september 2025, maar je kan altijd nog een jaar erbij doen. 
  • Je voor de start van het bestuursjaar, vanaf mei 2024, beschikbaar bent voor kennismaking, inwerking en overdracht. De precieze momenten hiervoor bepalen het huidig bestuur en het kandidaatsbestuur in overleg.

Interesse of vragen?

Heb je interesse in een jaar ervaring als partijbestuur? Stuur dan je motivatiebrief en je CV voor uiterlijk 25 april naar solliciteren@studentenstarter.nl. Je solliciteert bij Student & Starter op een plek in het partijbestuur. Heb je al een voorkeur voor een specifieke functie? Alle functies vind je hieronder. Je voorkeursfunctie kun je noemen in je motivatie

Wil je meer weten over het bestuurswerk bij Student & Starter, mail of app dan naar Manouk via penningmeester@studentenstarter.nl of 06-39314217. Heb je vragen over een specifieke functie? Dan kun je mailen naar de onderstaande mailadressen bij de desbetreffende functie. Zien we jouw sollicitatie binnenkort verschijnen? 

De casusdag met de andere sollicitanten is 18 mei tussen 14:30 en 20:00. Houd deze datum dus vast vrij.

Beschikbare functies

Er zijn een aantal vaste functies binnen het bestuur: de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is het binnen Student & Starter gebruikelijk om een bestuurslid aan te stellen die de spil vormt tussen het partijbestuur en de politieke ambtsdragers. 

De sollicitatiecommissie heeft de vrijheid om het bestuur te vullen met meer rollen, of om rollen te combineren. Wel zijn we speciaal voor dit verenigingsjaar op zoek naar een bestuurslid Gemeenteraadsverkiezingen 2026. 

Voorzitter

De voorzitter houdt het overzicht van wat er speelt in de vereniging. De voorzitter is het aanspreekpunt van de vereniging en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het intern functioneren van het bestuur. Daarnaast staat de voorzitter in contact met de leden. Voor vragen over de functie kun je mailen naar Melanie via voorzitter@studentenstarter.nl

Secretaris 

De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het mailcontact met leden en fractie vanuit de vereniging, het notuleren van en opstellen van agenda’s voor vergaderingen en ledencongressen, en het beheren van het ledenbestand en de mailbox. Voor vragen over de functie kun je mailen naar Maaike via secretaris@studentenstarter.nl

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de vereniging. Als penningmeester maak je de begroting en de realisatie en betaal je de rekeningen en declaraties. Dit wordt gecontroleerd door de kascommissie en voor het samenstellen van deze kascommissie is de penningmeester verantwoordelijk.Voor vragen kun je mailen naar Manouk via penningmeester@studentenstarter.nl

Bestuurslid Communicatie & Activiteiten

Bestuurslid Communicatie & Activiteiten is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en over de vereniging. Daarnaast organiseer je leuke activiteiten voor leden en externen. Voor vragen kun je mailen naar Niek via communicatie@studentenstarter.nl 

Bestuurslid Fractie
Het bestuurslid Politiek is verantwoordelijk voor de politieke tak van de vereniging. Dit bestuurslid onderhoudt het contact met de fractie en wethouder en is voor hen het aanspreekpunt voor verenigingszaken. Daarnaast bewaakt die de partijlijn in politieke zaken, ondersteunt en controleert de politieke ambtsdragers en probeert de leden te betrekken bij politieke zaken. Voor vragen kun je mailen naar Nikki via bestuurslidfractie@studentenstarter.nl

Bestuurslid Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Bestuurslid Gemeenteraadsverkiezingen 2026 houdt zich bezig met de voorbereidingen voor 2026. Zo stel je commissies samen voor de campagne en leidt je discussies binnen de vereniging over de campagne en raadswissel Voor vragen kun je mailen naar Manouk via penningmeester@studentenstarter.nl

Privacyverklaring