Utrechters met recht op gratis soa-test betalen meer dan honderd euro

Op vragen van Student & Starter wat de wachttijd bij de soa-poli is, wordt steevast geantwoord dat er geen wachttijd is. We snappen inmiddels waarom: Utrechters die recht hebben op een gratis consult bij de GGD worden doorgestuurd naar hun huisarts. Dat is geen eerlijke manier van ‘wachttijden’ wegwerken. Sommige partijen vinden dat het oplopen, testen en behandelen van soa’s eigen verantwoordelijkheid is. Jonge Utrechters en andere rechthebbenden kunnen ‘toch gewoon naar de huisarts’. Daar is Student & Starter het niet mee eens, soa’s testen bij de huisarts kost al snel meer dan honderd euro en niet iedereen heeft daar geld voor. 

Seksuele gezondheid is deels eigen verantwoordelijkheid, maar er zijn genoeg situaties waarin iemand ongewild een soa oploopt. (TW) Zo publiceerde Amnesty International laatst een onderzoek waarin naar voren kwam dat 1 op de 9 studenten verkracht wordt. Student & Starter wil van de ‘soa boete cultuur’ af. De hoge kosten voor soa-testen werken averechts, er wordt vrijwel nooit op één soa getest, maar altijd op meerdere. Daardoor loopt het bedrag al snel op tot meer dan honderd euro. Een mogelijk gevolg is dat jonge Utrechters zorg mijden terwijl ze feitelijk recht hebben op gratis zorg bij een soa-poli. Bovendien is testen op soa’s bij de huisarts niet anoniem, wat niet voor iedereen even prettig is. 

Impact van corona 

Tijdens de coronacrisis en gedurende de lockdowns werd snel duidelijk dat corona een enorme impact heeft op de fysieke, mentale, sociale en seksuele gezondheid. Student & Starter blijft zorgen houden over de aanpak van seksuele gezondheid. Eerder schreven we over Hot Girl Summer waar we de GGDrU (GGD regio Utrecht) en gemeente aansporen om voorbereid te zijn als de samenleving weer open gaat en sociaal contact makkelijker wordt. 

Nog steeds een tekort aan financiën 

De consulten – het doen van een soa-test of behandeld worden voor een soa bij de soa-poli – bleven in 2019 ver achter. Bijna 6500 mensen werden doorgestuurd naar de huisarts, waarvan 98%(!) recht had op een gratis consult bij de soa-poli. In 2020 stond de GGD volledig in het teken van corona. Hiermee werden dus zowel in 2019 als in 2020 minder consulten gedaan dan gepland. De consulten bij de soa-poli blijven echter ook achter omdat er nog steeds een tekort aan financiën is. Het budget voor seksuele gezondheid is onder andere afhankelijk van de ASG-regeling (Aanvullende Seksuele Gezondheids-regeling) vanuit het Rijk. Student & Starter roept het college op om te blijven communiceren dat jonge Utrechters recht hebben op een plek in de soa-poli. 

Als je jonger bent dan 25, sekswerker of een man bent die seks heeft met mannen heb je recht op een gratis consult en soa-test bij de GGD.

Seksuele gezondheid moet serieus worden genomen, het kan niet langer dat we maar blijven wachten op mogelijke financiering het Rijk. De lobby mislukt tot nu toe elke keer, en de seksuele gezondheid van jonge Utrechters en andere hoog risicogroepen worden onvoldoende gefaciliteerd. Daarom diende Student & Starter een motie in die het college opdraagt om met een oplossing te komen voor deze situatie.

Extra info over de toezeggingen en plannen die er nu liggen:

Voor Student & Starter waren deze toezeggingen en plannen voor de communicatie vanuit de GGDrU en gemeente niet genoeg, lees in dit onderdeel met extra info waar wij tegenaan lopen.

  • Het budget voor Seksuele Gezondheid nu alleen afkomstig is van rijkssubsidies (ASG en voor de PrEP-pilot);
  • De financiële verdeelsleutel die het Rijk hanteert bij het geven van deze rijkssubsidies heeft ertoe geleid dat de regio Utrecht 40% minder middelen krijgt dan andere regio’s;
  • De lobby van Utrecht om meer naar rato budget voor seksuele gezondheid te krijgen heeft geen concrete resultaten opgeleverd;
  • Er is bij de GGDrU sprake van structurele onderbezetting en het budget voor seksuele gezondheid is naar beneden bijgesteld;
  • In 2019 is maar 68% van aantal consulten bij soa-poli behaald, waarbij bijna 6500 consult aanvragen zijn doorgestuurd naar de huisarts;
  • 98% van deze 6500 doorgestuurde consulten hadden recht op een gratis consult bij de soa-poli; 
  • In 2020 zijn er ongeveer 40% minder soa-consulten geweest als gevolg van de corona-crisis. 
Privacyverklaring