Auteur Koen Hoogendoorn

Sport Onderwijs Algemeen

Utrecht Science Park: geef studenten een stem

18.07.2019

Het voormalige Uithof heet nu Utrecht Science Park en staat aan de vooravond van nog meer veranderingen. Student & Starter is al vanaf 2014 bezig met het op de agenda brengen van de veranderingen voor Utrecht Science Park en wil daardoor vanaf het begin betrokken zijn bij het omgevingsvisie document. Wij willen lef zien.

 

Aanstaande donderdag wordt het startdocument omgevingsvisie van Utrecht Science Park (hierna USP) vastgesteld. Student & Starter wil onder andere de volgende punten terugzien in het document:

 

 

Levendigheid en centrumfunctie USP

Momenteel heeft USP maar één hele kleine, en relatief dure, supermarkt. Dit camping-esque scenario mag niet zo langer meer doorgaan wat Student & Starter betreft. Eén supermarkt op meer dan 10.000 studenten en werkenden is belachelijk, en dat dit nog niet is aangepakt al helemaal. Sinds 2014, toen wij in de raad kwamen, zijn wij hierdoor al bezig met ons hard te maken voor meer voorzieningen op USP zoals: meer supermarkten, horeca, drogisterijen en aandacht voor de studentensport. Voorzieningen waar studenten gretig gebruik van maken en wat het gebied meer levendigheid zal geven. Het is wat ons betreft noodzakelijk dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren. Student & Starter hoopt de centrumfunctie van USP dan ook eindelijk terug te zien in het startdocument van de omgevingsvisie.

 

 

Geef studenten een volwaardige stem

USP zal onder andere worden vormgegeven aan de hand van een partneroverleg. In het partneroverleg worden expliciet een aantal partijen genoemd te weten de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Stichting Utrecht Science Park, Hogeschool Utrecht en de Gemeente Utrecht.  Hier mist echter de grootste bewonersgroep van dit gebied: studenten. Over deze groep wordt enkel dit geschreven: ‘zo mogelijk aangevuld met vertegenwoordigers van grote bedrijven en studentenorganisaties.’ Dit klinkt bij ons in de oren alsof het ook net zo goed niet kan gebeuren. De stem en input van studenten is dusdanig belangrijk dat een studentenorganisatie ook zitting moet nemen in dit partneroverleg. Zo wordt gegarandeerd dat de stem van studenten, die verreweg het meest gebruik maken van dit gebied, wordt meegenomen in het proces. 

Tijdens de commissie heeft Student & Starter daardoor zich hard gemaakt dat er een aantal duidelijke randvoorwaarden missen in het document om een goed participatieproces te starten en omgevingsvisie op te stellen. De grootste daarvan is dus het niet volledig erkennen en meenemen van studentenorganisaties (bijv een Vidius, Sportraad of Universiteitsraad of Hogeschoolraad). 


 

Sport

Studenten sporten graag naast het studeren, momenteel biedt Olympus daar een plek voor op USP. Er is echter te weinig capaciteit voor de vele studenten die zouden willen sporten. Student & Starter ziet daardoor graag een uitbreiding van de sport-capaciteit van USP en wil een koppeling met de wetenschap zien. In Delft en Eindhoven zijn er al sportslabs waar sport wordt gecombineerd met technisch onderzoek. De Universiteit Utrecht is echter geen technische universiteit, maar daardoor zou er juist een sportslab met een andere insteek kunnen worden gecreëerd: mentale gezondheid en sportpsychologie. Student & Starter pleit al jaren voor meer aandacht naar de mentale gezondheid van studenten. Sporten is gezond en draagt bij aan mentale veerkracht. Als je een sportlab hebt rond dit thema van mentale gezondheid én sportpsychologie, dan zet je iets heel unieks neer en draag je tegelijkertijd bij aan de mentale gezondheid van studenten en sporters.