Utrecht Science Park, een buurt die een buurtteam verdient

Bij buurtteams kan iedereen in Utrecht terecht met vragen over onder andere zorg en ondersteuning. Het buurtteam is er voor iedereen in de buurt. Echter weten Utrechtse studenten deze buurtteams vaak niet te vinden.

Het Utrechts Science Park de Uithof wordt steeds meer een woonbuurt waar vooral studenten wonen. Veel specifieke voorzieningen voor studenten zijn al in het USP gevestigd, maar buurtteams zijn er nog niet te vinden.

Student & Starter vind het van belang dat HBO- en WO-studenten het buurtteam weten te vinden en dat de buurtteams verbonden zijn met het netwerk van specifieke voorzieningen voor studenten woonachtig op de Uithof.

Daarom verzocht Student & Starter samen met GroenLinks het college om de buurtteamorganisatie te vragen samen met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en studentenorganisaties te bespreken of het wenselijk is een buurtteam Utrechts Science Park op te zetten. Een team dat enerzijds als buurtteam voor de Uithof fungeert en anderzijds de taak heeft om andere buurtteams in de stad te ondersteunen met specifieke deskundigheid op het gebied van studenten en maatschappelijke voorzieningen voor studenten.

Privacyverklaring