Auteur Koen Hoogendoorn

Zorg en welzijn Veiligheid

Utrecht regenboogstad

25.03.2019

Afgelopen week zijn de belangen van de LHBTI-gemeenschap in Utrecht de revue gepasseerd in de raad, een belangrijk onderdeel van de stad en iets waar Utrecht zich al sinds de jaren ’80 hard voor maakt. En wij ook.

 

De gemeenteraad heeft een regenboogagenda opgesteld voor de periode 2019-2022 om onder andere veiligheid beter te kunnen waarborgen voor de stad, en dan met name voor de LHBTI-gemeenschap. Tijdens de informatiebijeenkomst over deze agenda kwam met name naar voren dat er meer gedaan moest worden aan de meldingsbereidheid van geweld tegen LHBTI’ers. Wij juichen het toe dat mensen inderdaad naar de politie gaan bij dit soort geweld, maar zien ook een rol weggelegd voor de gemeente.

 

Gay Alert

Sinds 2010 heeft Utrecht een telefoonnummer waar homoseksuelen naar kunnen bellen als zij zich bedreigd voelen in hun woonomgeving, dit meldpunt heet ‘Gay Alert’. Bij een melding wordt de wijk waarin de klacht voor is gekomen geregistreerd en wordt dit vervolgens beter in de gaten gehouden door de gebiedsmanager en de wijkagent als dit nodig is. Wij vinden dat Gay Alert nieuw leven mag worden ingeblazen, een naamsverandering zou bijvoorbeeld al op zijn plek zijn maar ook digitalisering is wat ons betreft van waarde. Daarnaast zouden meer vervolgstappen ook welkom zijn. ‘Ernaar kijken’ mag veranderd worden naar concrete vervolgstappen nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld duidelijke doelstellingen zijn met betrekking tot het statistisch verminderen van LHBTI+ geweld en bedreigingen in een wijk waar vaker meldingen over binnenkomen.

 

Seksuele voorlichting en gezondheid

Op de regenboogagenda wordt ook het belang van seksuele voorlichting aangestipt, hetgeen natuurlijk seksuele acceptatie verder zou helpen. Op school omhelst seksuele voorlichting vaak niet meer dan ‘hoe krijg ik geen SOA’ en ‘hoe word ik niet zwanger’. Seksuele voorlichting zou moeten onderstrepen dat seks ook leuk kan zijn en dat het niet alleen maar kan of moet zoals jongeren misschien zien in pornografie. Gelukkig is een GSA, Gender Sexuality Alliance, opgenomen in de regenboogagenda en wordt dat momenteel met succes al op een aantal scholen uitgevoerd. Wat ons betreft mogen 25% van de scholen die nog geen GSA hebben, aangemoedigd worden dit op te starten.

 

Met betrekking tot de seksuele gezondheid vragen wij ons af of de capaciteit van de spreekuren van Sense wel groot genoeg is om het aantal mensen aan te kunnen die op een laagdrempelige manier meer over hun seksuele gezondheid willen weten. Het proces van SOA-test doen in een bruisende (studenten)stad zoals Utrecht, zou veel makkelijker en sneller moeten kunnen worden afgehandeld. Daarom vraagt Student & Starter de wethouder om nogmaals kritisch te kijken naar de ambities van het regenboogakkoord en of de capaciteit van Sense en de GGDrU hiermee rijmt.