Auteur Kelly Tijhuis

Mobiliteit

Utrecht mist 10.000 fietsparkeerplekken op piekmomenten

04.09.2020

De gemeente is van plan om meer dan 3400 nieuwe fietsparkeerplekken te creëren, vijfhonderd plekken meer dan ze eerst van plan was. Goed nieuws zou je denken hè? Maar in 2019 werd duidelijk dat er in Utrecht centrum gemiddeld 4300 fietsparkeerplekken te weinig zijn en op piekmomenten kunnen 11.600(!) fietsers geen parkeerplek vinden. Uit onze telling blijkt dat er eind 2020 nog geen tweeduizend nieuwe plekken toegevoegd zijn aan de binnenstad. Wordt het tijd om een tweede stationspleinstalling toe te voegen?

 

Naar aanleiding van onze vraag over gevaarlijk gestalde fietsen, weesfietsen en hotspots zijn er heel wat fietsen uit de binnenstad verwijderd. De achtergrondvraag was of hier lessen uit te trekken zijn qua preventie, met als doel om zoveel mogelijk te voorkomen dat fietsen moeten worden verwijderd. De eigenaar van de fiets is zich er niet altijd van bewust dat de fiets gevaarlijk gestald is. De gemeente gaat kijken hoe ze kan communiceren op ‘hotspots’ om verkeerd gestalde fietsen te verminderen. Zo wil ze ervoor zorgen dat er minder gevaarlijk gestalde fietsen worden geplaatst, bijvoorbeeld op plekken met voorzieningen voor blinden en slechtzienden. 

 

Door toenemend fietsgebruik en een groeiend aantal inwoners in de komende jaren, is de verwachting dat er een nog groter tekort aan fietsparkeerplekken rondom het station gaat ontstaan. Helaas zijn er geen grootschalige locaties meer beschikbaar, maar er wordt wel gewerkt aan kleinere locaties om het verwachte toekomstige tekort op te lossen. De gemeente kijkt hierin vooral naar prognoses voor 2030 en 2025. Volgens Student & Starter moeten we dit sneller oplossen, aangezien we nu al zo’n groot tekort hebben.