Tijdelijke huurcontracten maken onbeschoft gebruik van schaarste op woningmarkt

In de NRC werd afgelopen maand een artikel gepubliceerd over studenten die veel stress en onzekerheid ervaren door het hebben van een tijdelijk huurcontract. Deze contracten hebben veelal een duur van twee jaar en bij verlenging wordt de huur soms behoorlijk verhoogd.

Door de tijdelijke huurcontracten durven jonge huurders minder snel naar het Huurteam te stappen bij misstanden met hun huisbaas. Ook eist de onzekerheid veel van hen, zo maken ze zich zorgen over het vinden van een woning na het aflopen van het contract.

Al eerder stelden Student & Starter, PvdA en SP vragen over de effecten van tijdelijke huurcontracten in Utrecht. Nu stellen we weer mondelinge vragen over dit urgente probleem. 

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle particuliere huurwoningen wordt aangeboden met een tijdelijk huurcontract. Student & Starter vindt het kwalijk om te zien dat de huurnorm steeds meer verschuift naar tijdelijke huurcontracten. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee en veel jonge Utrechters zijn niet op de hoogte van hun huurrechten.

Zoals het Huurteam al aangeeft in NRC: “Er wordt vooral achteraf aangeklopt, wanneer het contact al is getekend. Ook bij anti-kraak doen zich veel onzekerheden voor, omdat huurders officieel geen huurrechten hebben. Dit leidt in Utrecht soms tot schrijnende situaties, zoals het uithuisplaatsen na twee “waarschuwingen” aan een huurder aan de Deken Roesstraat. Huurders hebben vervolgens geen enkele manier om zich te verdedigen tegen dergelijke besluiten van leegstandbeheerder.

Simpelweg niet de luxe van een keuze

Wat ons betreft wordt door verhuurders onbeschoft gebruik gemaakt van de schaarste op de woningmarkt voor studenten. Omdat een woning enorm moeilijk te vinden is zullen studenten eerder een tijdelijk contract aannemen of anti-kraak gaan wonen, ze hebben simpelweg niet de luxe van een keuze. Het is daarom belangrijk om juist deze doelgroep te beschermen.

De resultaten van het landelijke onderzoek van de minister moeten nog komen. Maar ook in Utrecht zullen de uitkomsten waarschijnlijk niet veel anders zijn, we hebben in ieder geval geen reden om dat te veronderstellen. Ook de wethouder heeft in de beantwoording op eerdere vragen nooit erkend dat de situatie in Utrecht anders zou zijn. 

Diepgravend onderzoek naar (psychische) effecten

Student & Starter wil meer diepgravend onderzoek naar de betekenis van tijdelijke huurcontracten voor studenten in Utrecht. Om welke cijfers gaat het, wat zijn de (psychische) effecten? We willen ook dat de gemeente actief aan de slag gaat met een campagne in samenwerking met partners in de stad om Utrechtse studenten op de hoogte te stellen van hun huurrechten.

Privacyverklaring