Auteur Ties de Theije

Mobiliteit

​Tijd voor een nieuwe positie van de auto

14.01.2019

Het wordt steeds drukker in de stad. Als je al die mensen een eigen parkeerplek in de openbare ruimte zou moeten geven en ook nog eens de wegen moet verbreden om ze van A naar B te laten komen, moeten we zo ongeveer heel Utrecht met asfalt gaan bestrooien. Zo doen we het wat betreft Student & Starter niet. In het coalitieakkoord ‘Utrecht: Ruimte voor iedereen’ is door het college aangekondigd dat in deze coalitieperiode een nieuw parkeerbeleid gepresenteerd zal worden. Wat Student & Starter betreft moet er nog een hoop gebeuren.
 

Meer dan luchtverontreiniging

Wanneer het gaat over het terugdringen van de hoeveelheid auto’s en parkeerplekken in de stad, wordt als voornaamste argument vaak de achteruitgang van luchtkwaliteit aangehaald. Een groot probleem, dat vindt Student & Starter ook, maar wat ons betreft niet de grootste te overwinnen uitdaging. Met milieuzones en elektrische auto’s en de continue vooruitgang daarvan lijkt dit probleem niet de grootste hobbel. Student & Starter maakt zich veel meer zorgen over de ruimte in de stad.
 

De auto kost meer ruimte dan alleen een parkeerplek

Het gaat hier niet alleen om de fysieke ruimte van een parkeerplaats, maar minstens even belangrijk is de ruimte in de stad. De ruimte is schaars en naast dat een stilstaande auto een ruimte bezet houdt waar ook tien bewoners hun fiets hadden kunnen stallen, moeten we ook echt kijken naar de ruimte die deze auto inneemt op de weg. Nu al slippen wegen in en om de stad volledig dicht omdat ze eenvoudigerwijs niet gebouwd zijn voor zulke enorme hoeveelheden auto’s. Meer wegen, dat willen we niet! Enerzijds omdat dit ten koste gaat van het schaarse groen dat Utrecht nog heeft en anderzijds omdat het verbreden van wegen altijd slechts een tijdelijke oplossing is voor fileproblematiek. Andersom is het nog veel interessanter. Want wat krijg je terug voor het opschorten van bestaande gereserveerde autoplekken? Haal een rij parkeerplekken weg en je creëert een mooie, ruimte fietssnelweg. Haal een parkeerterrein weg en je krijgt er een mooi plein of park voor terug.
 

Eén parkeerplek per drie huishoudens

Het is niet voor niets dat nieuw te ontwikkelen woongebieden binnen bijvoorbeeld het Stationsgebied en de Merwedekanaalzone bij voorbaat een lage parkeernorm toegeschreven krijgen. Zo ziet het ernaar uit dat na realisatie van de Merwedekanaalzone er één parkeerplek per drie huishoudens beschikbaar zal zijn. Vaak wordt er door politieke partijen met veel autobezitters in hun achterban gesproken over ‘automobilistje pesten’, maar wat betreft Student & Starter is hier totaal geen sprake van. Omdat de ruimte schaars is moeten we creatief omgaan met mobiliteit. Wij hopen dat er gewoon zulke chille mobiliteitshubs komen dat je die auto helemaal niet meer hoeft. Naast dat er fors geïnvesteerd moet worden in goede OV-verbindingen en fietssnelwegen kan er ook ruimte komen voor bijvoorbeeld deelauto’s, deelscooters en deelsteps.
 

Parkeren onder of aan de rand van de stad

Student & Starter pleit voor minder auto’s in de stad, maar snapt dat totale uitbanning geen optie is. Daarom promoten wij graag de bestaande ondergrondse parkeergarages en de P&R’s aan de rand van de stad. Wist je dat je op de Uithof, direct langs de snelweg, voor slechts €5,- de hele dag je auto mag parkeren en daarbij voor vijf personen OV-tickets van en naar de binnenstad krijgt?
 

‘Garagepact’

Ook kunnen we bestaande garages nog veel efficiënter gebruiken. Wat we nodig hebben is een soort ‘garagepact’ voor de stad. Zo kunnen we parkeergarages die er al zijn, waaronder ook die van particulieren als bijvoorbeeld Holland Casino, veel efficiënter gebruiken. Deze plekken kunnen er weer voor zorgen dat straatparkeerplaatsen kunnen worden opgeheven.
 

Parkeertarieven

Parkeervergunningen voor straat- en garageparkeren lopen enorm uiteen. Parkeren in een (ondergrondse) garage is momenteel veel duurder dan parkeren op straat. Logisch dus dat men liever de wagen aan de straat zet. Ook de bekendheid en zichtbaarheid van ‘de ondergrondse’ blijft achter waardoor ondergrondse garages het merendeel van de tijd nagenoeg leeg staan en smalle straatjes als de Oude- en Nieuwegracht vol. Dit terwijl mensen momenteel eigenlijk maar bijzonder weinig parkeergeld betalen voor die schaarse ruimte die ze innemen in de stad. Daarom is het best gerechtvaardigd om stapsgewijs de parkeertarieven te verhogen. Vervolgens levert het verhogen van parkeertarieven weer geld op dat gebruikt kan worden om op andere plekken parkeerplaatsen op te heffen of om de tarieven van garageparkeren te verlagen. Het is immers raar dat de gemeente zo graag wil dat je je auto in de garage zet, maar dat tegelijkertijd die tarieven nog steeds veel hoger zijn.
 

‘Parkeerreferendum’

Bij invoering van betaald parkeren wordt nu altijd een 'parkeerreferendum' gehouden, terwijl de gemeente op basis van in het verleden behaalde resultaten eigenlijk al weet wanneer er wel of geen draagvlak is. De gemeente weet bijvoorbeeld van veel gebieden dat het hier op korte termijn qua parkeren veel drukker gaat worden waarna er vanzelf draagvlak ontstaat voor invoering van betaald parkeren. In die gevallen zou de gemeente sneller moeten kunnen handelen en is een parkeerreferendum niet altijd nodig.
 

Janskerkhof autovrij

In 2010 was de politiek het er eigenlijk al over eens. De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor om het Janskerkhof autovrij te maken en in 2011 volgde een plan om de parkeerplaatsen daadwerkelijk weg te halen. Het plan om alle parkeerplaatsen weg te halen, werd echter op de plank gelegd en sindsdien is het niet meer van de plank gehaald. In 2015 herinnerde Student & Starter de wethouder, maar het bleek tevergeefs. In het coalitieakkoord van 2018 is opnieuw opgenomen dat het Janskerkhof autovrij moet worden. Ook hier is sprake van schaarse ruimte in de binnenstad die naar de mening van Student & Starter veel beter besteed kan worden voor bijvoorbeeld leuke terrassen of toffe evenementen.
 

Zie ook: Maak het Janskerkhof nu eindelijk autovrij!