Student & Starter dient tegenbegroting in

Dit jaar komt Student & Starter tijdens de behandeling van de programmabegroting voor het eerst met een tegenbegroting. Onder het motto ‘Stem van de toekomst’ stelt de fractie dat de gemeente de focus meer op duurzaamheid en digitalisering zou moeten leggen. “De begroting van 2018 zou zich moeten richten op 2028” aldus Reinhild Freytag, raadslid voor de partij.

Eén van de belangrijkste manieren om duurzaamheid in de stad te bevorderen is investeren in de fiets. Student & Starter kiest ervoor om autoparkeerplekken in te ruilen voor fietsparkeerplekken. Daarnaast pleiten we voor het doorzichtig overkappen van fietspaden bij drukke stoplichten, om zo te stimuleren dat ook bij slecht weer meer mensen kiezen voor de trouwe tweewieler. Verder kiest Student & Starter ervoor om het drukker worden van de stad samen te laten gaan met vergroening. Concreet betekent dit het vergroten van het potje subsidies voor groene daken en gevels.

De snelste weg naar innovatie is het investeren in jong talent. We zien jaarlijks veel talent verloren gaan, omdat jonge kunstenaars en ondernemers zich niet kunnen vestigen in Utrecht. In de tegenbegroting is daarom ruimte opgenomen voor het helpen van ‘scale-ups’ bij huisvesting en het extra subsidiëren van jonge makers in de cultuursector.

Ten slotte vindt Student & Starter dat er meer aandacht zou moeten zijn voor digitalisering van de gemeente. De digitale infrastructuur moet versterkt worden. Hierbij denken we met name aan het garanderen van privacy en zorgen dat de inwoners van Utrecht hun zaken online kunnen afhandelen.

Privacyverklaring