Auteur Ties de Theije

Zorg en welzijn

Technologische innovatie, maak het meetbaar

28.09.2018

Om zorg in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden, is er grootschalige technologische innovatie nodig in alle verschillende domeinen van de zorg. Gemeente Utrecht koopt de zorg voor al haar inwoners collectief in. Hiervoor is een strategie geformuleerd waar alle mogelijke zorgleveranciers aan moeten voldoen. ‘Technologische innovatie’ is een van de vereiste punten bij de zoektocht naar zo’n partij. Maar wat is dat nou eigenlijk, ‘technologische innovatie?’

 

Innovatie is een containerbegrip dat te breed interpreteerbaar is om als een op zichzelf staand doel te kunnen worden aangemerkt. Het is geen meetbare doelstellingen omdat de definitie ontbreekt.

 

Maak het SMART

Een voorstel van Student & Starter aan de wethouder was: maak het SMART. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden (SMART). Dit is een kapstok waaraan doelstellingen voor technologische innovatie kunnen worden opgehangen. Zo worden doelstellingen meetbaar en tastbaar en worden de nieuwe zorgleveranciers allemaal langs dezelfde maatstaf afgemeten. Denk bijvoorbeeld aan ‘smart’ bejaardentehuizen of intelligente gezondheidsmeters.

 

Na debat met verschillende partijen en het college en door de grote steun van de andere partijen in de gemeenteraad heeft de wethouder toegezegd dat hij met een voorstel komt hoe hij technologische innovatie concreet en meetbaar gaat maken in de zorg voor de bewoners van Utrecht.