Auteur Ties de Theije

Te weinig openbare toiletten op evenementen

16.05.2018

Je kent het wel, lange rijen waardoor je als vrouw soms genoodzaakt bent te wildplassen. Te vaak schieten de wc’s op evenementen tekort. Vooral aan vrouwentoiletten is er meestal een drastisch tekort. Ook tijdens afgelopen Koningsdag was het weer aan de orde.
 
Donderdag worden er, mede namens Student & Starter, mondelinge vragen gesteld aan het college met betrekking tot deze problematiek. In oktober 2017 kreeg Student & Starter al de toezegging van de wethouder dat in ieder geval alle openbare toiletten bij de gemeentelijke fietsenstallingen gratis toegankelijk zullen worden.
 
Burgerinitiatief
Het balletje begon te rollen na een petitie van gedupeerde Gabriëlle van Vlodrop. Ondertussen zijn er ruim 600 handtekeningen opgehaald. Dit betekent dat de benodigde 250 handtekeningen om een burgerinitiatief te starten behaald zijn. Mannen kunnen vaak nog terecht bij een plaskruis. Dit is voor vrouwen echter geen optie. Gabriëlle’s initiatief is dan ook dat voor elk plaskruis een ‘normale wc’ moet komen. Wil jij deze petitie ook tekenen?
 
Wat Student & Starter betreft moet er bij het afgeven van een evenementenvergunning beter gekeken worden of de organisatie voldoende toiletten heeft geplaatst. Bij een vergelijkbaar Koningsdagevenement waar eigenlijk de gehele stad het festivalterrein is, moet de gemeente zelf zorgen voor voldoende sanitaire voorzieningen.