Auteur Kelly Tijhuis

Onderwijs

Succesvolle dag voor het Utrechtse MBO

28.09.2019

Foto: Fleur Hagen aan het woord tijdens de RIB
 
Naar aanleiding van de eerdere conferentie Sterk Utrechts MBO is het ambitieplan “Sterk Utrechts MBO” opgesteld. Wij zijn heel enthousiast over het ambitiedocument, maar ook benieuwd wat partijen in de praktijk hiervan vinden. Daarom hielden we donderdag 26 september samen met D66, DENK, ChristenUnie, GroenLinks en VVD een raadsinformatiebijeenkomst in het Stadhuis. Tien inspirerende sprekers gaven korte pitches over hun kijk op het MBO.
 
Johan Spronk, voorzitter CvB ROC midden-Nederland, had het over crossovers tussen opleidingen. Een trend die je al langer op het wo en hbo ziet is dat je een pakket kan maken van relevant onderwijs voor jouw ambitie. Student & Starter vindt dit een goede stap om vroegtijdige uitval te verminderen.
 
Fleur Hagen was een ware inspiratie deze dag. Als 19-jarige voltijd student aan het Grafisch Lyceum, met haar eigen bedrijf in videoproductie en grafisch vormgeven, kon ze zichzelf terecht een ambassadeur noemen. Fleur haakte direct in op het verhaal van Johan, want door de keuzevrijheid binnen haar opleiding kan zij veel video- en grafische technieken aanleren. Ze wil graag na haar opleiding cursussen blijven volgen om haar vakkennis uit te blijven breiden.
 
Jeroen van Zuijlen, van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, liet ons zien dat maar de helft van de Utrechtse bedrijven een leerbedrijf is. Hier wilt Student & Starter verandering in brengen, want er zijn prachtige kansen bij mooie Utrechtse bedrijven!
 
Diana Kalka sprak over haar onderzoek naar stagediscriminatie en pleitte voor redelijke urennormen en het verdelen van stage-uren over meerdere bedrijven. Zo kunnen jonge mensen zonder netwerk deze sneller opbouwen. Goede tip!
 
IT-recruiter Hussain Al-Juburi zorgde dat Achmea over haar voorkeur voor hbo/wo IT’ers stapte. Hij richtte een 1-jarig leer-werktraject in voor mbo’ers en mensen met een verblijfsstatus, dit lijkt een denderend succes te worden.
 
Door deze bijeenkomst kreeg de raad een beter beeld van de kansen en de uitdagingen in het Utrechtse mbo. Er werd hard gewerkt aan een uitvoeringsplan en welke uitdagingen hier een hoge prioriteit in moeten krijgen. Bijvoorbeeld hoe we mbo-leerlingen zeggenschap geven over wat er nodig is om hun opleiding leuker en aantrekkelijker maken en de mogelijkheden voor mbo-afgestudeerden met een baan in de regio om zich ook te kunnen vestigen in de regio. Ten slotte bespraken we de resultaten van de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid, Entree XL en welk vervolg deze krijgen. Al met al een enorm succesvolle dat voor het Utrechtse mbo. Het blijkt maar weer dat deze out-of-the-box denkers hard nodig zijn!