Auteur Kelly Tijhuis

Werken

Successen programmabegroting: Toezeggingen op schakelperiode

19.12.2020

Tijdens de programmabegroting heeft Student & Starter een uitvoerige Crisis- en Toekomstbegroting gepresenteerd. Deze is aangevuld met een aantal moties en amendementen, waarvan verschillende moties (gedeeltelijk) zijn overgenomen! Wij delen graag onze successen van de afgelopen programmabegroting met jullie.

 

De corona-crisis heeft carrièreperspectieven erg duister gemaakt voor studenten die nu de arbeidsmarkt betreden. Als je om je heen kijkt zie je misschien vrienden, medestudenten of kennissen die de dupe zijn, of ben je zelf de dupe van een arbeidsmarkt die op crisismodus draait. Stages gaan niet door en bijbaantjes liggen stil. Het enige dat onveranderd is gebleven is de studieschuld die alsmaar verder oploopt, die voor sommige nog hoger is door de achterstanden die ze oplopen door de corona-crisis. 

 

Student & Starter vindt dat we deze groep tegemoet moeten komen, een vangnet moeten creëren. Daarom dienden we de motie ‘Schakelperiode voor afgestudeerden’ in. We willen dat er meer aandacht is voor deze groep en kwamen met concrete voorstellen. Zo opperden we een ‘praktijk carrousel’ om loopbaanervaring op te doen of dat studenten (kosteloos) langer ingeschreven blijven staan zodat ze loopbaan cursussen, stages of lesprogramma’s gevolgd kunnen worden. We moeten samen met onderwijsinstellingen om tafel om de mogelijkheden te bespreken, dit is nodig om de bestaanszekerheid van deze groep te garanderen! De wethouder was het hiermee eens en gaf toezeggingen op onze aangedragen ideeën. Zo gaat Utrecht aan de slag met onze voorstellen en neemt zij deze mee in de gesprekken met onderwijsinstellingen en partners in de stad.