Auteur Kelly Tijhuis

Zorg en welzijn Corona

Successen programmabegroting: Meer mbo-stages

19.12.2020

Tijdens de programmabegroting heeft Student & Starter een uitvoerige Crisis- en Toekomstbegroting gepresenteerd. Deze is aangevuld met een aantal moties en amendementen, waarvan verschillende moties (gedeeltelijk) zijn overgenomen! Wij delen graag onze successen van de afgelopen programmabegroting met jullie.

 

Er is een landelijk tekort aan mbo-stages in nederland dat intussen is opgelopen tot een tekort van 20.500 plekken. Dit tekort aan stages zorgt ervoor dat veel mbo-studenten vertraging oplopen. Zo is er alleen al in de zorgsector van Utrecht een tekort van 59 stageplekken voor mbo-studenten. 

 

Tijdens de corona-crisis heeft de zorg zich opnieuw bewezen als één van de meest belangrijke sectoren in Nederland. Ook is het pijnlijk duidelijk geworden dat de zorg dringend nieuw personeel nodig heeft en dit kan alleen als er ook genoeg studenten hun diploma halen en zij genoeg praktijkervaring op kunnen doen door middel van stages. 

 

Er kunnen extra stageplekken voor mbo-studenten gecreëerd worden door het vergoeden van het opleiden van meer begeleiders, het bieden van extra corona-training op school en door snellere certificering. Door onze motie gaat het college samen met de zorgopleidingen en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kijken wat zorginstellingen nodig hebben om daadwerkelijk meer stageplekken te creëren. Hierbij gaan ze expliciet kijken of kortere shifts draaien meer kansen biedt.