Auteur Kelly Tijhuis

Wonen

Gemeentelijk woningbedrijf: een fijn thuis voor iedereen

19.12.2020

Foto: Studio Uitbundig

 

Tijdens de programmabegroting heeft Student & Starter een uitvoerige Crisis- en Toekomstbegroting gepresenteerd. Deze is aangevuld met een aantal moties en amendementen, waarvan verschillende moties (gedeeltelijk) zijn overgenomen! Wij delen graag onze successen van de afgelopen programmabegroting met jullie en ons idee voor een gemeentelijk woningbedrijf.

 

Als iets tijdens deze pandemie duidelijk is geworden, dan is het wel hoe essentieel de bestaanszekerheid van mensen is. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor die bestaanszekerheid is een goed dak boven je hoofd. En het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om er voor te zorgen dat er voldoende goede en betaalbare woningen zijn in de stad, voor iedereen.

 

Het roer moet om. Daarom kwam Student & Starter met een aantal concrete voorstellen. Wij willen dat het pakket aan instrumenten dat wij als gemeente hebben om betaalbare woningen te realiseren, uitgebreid wordt.

 

In onze tegenbegroting deden wij een concreet voorstel voor het oprichten van een gemeentelijk woonbedrijf. Dit woonbedrijf zou zich in eerste instantie moeten richten op het realiseren van woningen voor kwetsbare doelgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om projecten als Place2BU en Housing First. Maar we sluiten niet uit dat we in toekomst ook als gemeente weer sociale huurwoningen gaan bouwen. Juist omdat dit twee categorieën woningen zijn die telkens het onderspit moeten delven als we het aan de markt overlaten.

 

Ondanks dat onze motie niet overgenomen werd, wordt deze nog wel vervolgd! Hou daarom onze socials en website in de gaten voor updates!