Auteur Kelly Tijhuis

CoronaWonenVeiligheid

Studentenwoningen: samenscholing of één huishouden?

11.04.2020

In de bovenstaande foto werd geen boete uitgeschreven maar vond een vriendelijk praatje plaats tussen agenten en IBB-bewoners
 
Achter veel Utrechtse deuren wonen wel heel grote ‘huishoudens’ samen. Studentenhuizen lijken toch een meer bijzondere positie in te nemen binnen de COVID-19 maatregelen. Met het oog op de volksgezondheid, deze bijzondere positie en de moeilijkheden die dit met zich meebrengt, nam Student & Starter het initiatief en dienden ze samen met VVD, CDA, PVV, Stadsbelang Utrecht, PvdA, D66 en SP afgelopen donderdag schriftelijke vragen in.
 
De politie geeft aan dat studentenhuizen niet onder de noemers ‘gezinnen’ of ‘huishoudens’ vallen, dus ze mogen niet samenscholen in de openbare ruimte met meer dan drie mensen. De grasvelden voor studentenhuizen zijn daarnaast ook vaak openbare ruimte. Student & Starter vraagt zich af of de regels, zoals ze nu worden toegepast bij de studentencomplexen, de juiste manier is van het toepassen van de landelijke regels. “Op dit moment ziet de politie deze studenten niet als huishoudens, wat veel onduidelijkheid met zich meebrengt omdat ze binnenshuis wel als huishouden worden gezien.” Legt fractievoorzitter Eva Oosters uit. “Natuurlijk begrijpen wij dat dit lastig is om te handhaven, maar veel studenten hebben niet de luxe van een buitenruimte of tuin. Deze studenten komen bij wijze van spreken niet verder dan hun woonkamer en de supermarkt. Wij vinden dat er milder gehandhaafd mag worden bij studentencomplexen als deze studenten op het grasveld voor hun huis gaan zitten.” Met het oog op mentale gezondheid van bewoners en het waarschijnlijk lange termijn karakter van de maatregelen, wil Student & Starter heroverwegen om studentenhuizen ook te tellen als huishoudens. 
 
IBB-studentencomplex onder druk
Deze week werd duidelijk dat politie en handhaving veel waarschuwingen heeft uitgedeeld bij het Ina Boudier-Bakker complex (IBB). In dit complex wonen groepen van 15 studenten in hetzelfde huis met een gemeenschappelijke woonkamer. De bewoners aten met elkaar buiten op het grasveld. De politie sprak de bewoners aan met de boodschap dat zij geen huishouden waren en daarom een boete zouden kunnen krijgen. Donderdag heeft de politie een actie gehouden bij de IBB om bonnen te schrijven voor de groepen die buiten eten. Student & Starter ontvangt signalen over onduidelijkheid van de maatregelen voor studentenhuizen. “Wat ons opvalt is dat het overtreden van deze regelgeving vaak niet uit onwil maar uit onduidelijkheid is.” Vertelt Oosters.
 
Zoals al door veel verschillende media is gedeeld, kan de sociale onthouding leiden tot ernstige gevolgen. Oosters: “Wij kunnen ons goed voorstellen dat de spanning hoog op kan lopen in een studentenhuis met 15 studenten. Ons voornaamste doel is dan ook om de (mentale) gezondheid te waarborgen. Daarvoor is onder andere een duidelijke en heldere regelgeving nodig of in ieder geval helderheid rondom de regelgeving voor studentenhuizen.”