Auteur Tessa Sturkenboom

Sport

Studentensport tussen wal en schip & Openbare ruimte als grootste sportpark

23.01.2019

Er is veel gaande op het gebied van sport. Van pilots zelfbeheer van sportaccommodaties, de evaluatie van het nieuwe tarievenbeleid voor zaal en veld huren, tot een nieuw hoofdpijndossier: de BTW-regeling. Echter, het grootste heikelpunt blijft: ruimtegebrek. De velden en zalen zijn op de piekmomenten van 16:00 uur tot 23:00 uur ’s avonds overvol, de wachtlijsten groeien en de uitwijkmogelijkheden worden schaarser.
 

Hoe kunnen we op de korte termijn meer sportlocaties creëren?

Dit vergt een andere manier van denken. Namelijk denken in creatieve oplossingen.

Allereerst vindt Student & Starter het belangrijk dat sport niet alleen aan de buitenranden van de stad een plek heeft. Utrecht groeit en het centrum verschuift met de komst van het rondje stadseiland en de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Utrecht Science Park en Maarschalkerweerd krijgen ook nieuwe gebiedsvisies. Ofwel allemaal kansen om de sport beter te integreren in de stad. De openbare ruimte is namelijk het grootste en meest toegankelijke sportpark wat we hebben. Dat betekent dat we niet alleen goede wandel- en fietspaden nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook meer watertappunten in de openbare ruimte.
 

Student & Starter heeft daarom gevraagd of het mogelijk is om met behulp van zeecontainers en modulaire bouwsystemen tijdelijke sportaccommodaties te realiseren. Denk aan een soort ‘knex kliksysteem’: je kunt het er makkelijk neerzetten en ook weer makkelijk weghalen en het is niet direct belastend voor de grond en omgeving. Een andere mooie creatieve oplossingen kan zijn om leegstaande hallen, gebouwen en velden in de openbare ruimte met lasertechniek tot speelvelden om te toveren.
 

Structurele oplossingen

Structurele oplossingen zijn natuurlijk extra sporthallen, sportvelden en zwembaden, maar wat Student & Starter betreft moeten we ook bedenken dat wedstrijden in competitieverband voortaan op alle dagen van de week gespeeld kunnen worden. Dus niet alleen voetbal op de zaterdag en hockey alleen op de zondag. Als we het sportklimaat willen verlichten, dan moeten er concessies gedaan worden.
 

Studentensport valt nog altijd tussen wal en schip

Een andere structurele oplossing die er moet komen, is een verbetering van de samenwerking tussen studentensportverenigingen, universiteit, gemeente en ‘gewone sportverenigingen’. Helaas valt de studentensport nog altijd tussen wal en schip. De gemeente wijst regelmatig naar ‘de Uithof’ en ‘de Universiteit’. De Universiteit op haar beurt wijst enerzijds naar Olympos en de overkoepelende stichting Mesa Cosa en anderzijds naar de gemeente: studenten zijn ook onderdeel van de Utrechtse inwoners, daar mag de gemeente dan ook in investeren.
 

Het resultaat blijft: de studentensportverenigingen worden van het kastje naar de muur gestuurd als het gaat over bij wie de verantwoordelijkheid of het initiatief ligt om het capaciteitsprobleem voor de studentensport aan te pakken. Hierdoor moeten de verenigingen vaak zelf blijven ploeteren om tot oplossingen te komen voor hun lange wachtlijsten en capaciteitsproblemen.
 

Neem bijvoorbeeld de Rugbyverenigingen RUS en USRS. Zij moeten gebruik maken van een verkeerd aangelegd rugbyveld welke slechts maximaal drie uur per dag belast mag worden. Hetzelfde veld moet ook nog gebruikt worden voor andere sporten. Dit resulteert erin dat de rugbyverenigingen zo’n vier maanden per jaar moeten uitwijken naar Nieuwegein en wedstrijden vaak niet gespeeld kunnen worden. Dat betekent niet alleen verder reizen voor trainingen en wedstrijden, maar ook het verlies van leden, het missen van een eigen sportplek en geen doorgroeimogelijkheden hebben. Vroeger hadden we twee rugbyvelden, nu maar één welke niet eens volledig inzetbaar is. Dit terwijl rugby eigenlijk aan populariteit aan het winnen is.
 

Uit gesprekken met zowel de studentensportverenigingen en Sportraad als verschillende betrokken ambtenaren krijgt Student & Starter signalen dat er wel de wil is om samen te werken, maar dat de partijen elkaar niet altijd goed weten te vinden. Wat Student & Starter betreft een redelijk essentiële voorwaarde om ervoor te zorgen dat studentensportverenigingen en burgersportverenigingen de handen ineen kunnen slaan om velden en/of zalen efficiënter te benutten. Student & Starter heeft daarom afgelopen donderdag in het commissiedebat over sportaccommodaties een oproep en verzoek aan het college gedaan om met een plan van aanpak te komen hoe de studentensport en de gemeente een betere aansluiting op elkaar kunnen gaan vinden.
 

Het goede nieuws

Een eerste stap op weg naar een hopelijk vruchtbare samenwerking tussen de studentensport, Universiteit, Hogeschool, Olympos en gemeente wordt gezet. De gesprekken tussen deze instanties worden opgestart en de wethouder sport heeft toegezegd dat ten aanzien van studentensportverenigingen en burgersportverenigingen er op een structurele manier gekeken gaat worden naar het gebruik van elkaars accommodaties en andere samenwerking.
 

Student & Starter wil vaker tussentijds bericht over de voortgang om een vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar nodig. Alleen ‘ruimte bieden’ voor deze samenwerking is niet de oplossing. Dat zou erin kunnen resulteren dat de sterkste partijen de dienst gaan uitmaken en de studentensportverenigingen worden ondergesneeuwd. De gesprekken die gevoerd gaan worden, zijn een begin. Maar wel een begin zonder ambitie. Student & Starter vindt dat er een plan moet komen met ambitie.
 

Plan met ambitie

Elke sporter weet: als je in de sport zonder ambitie begint, hoe groot of klein de ambitie ook is, dan is je zaak gedoemd te mislukken. Ambitie zorgt voor strategie, focus en een structurele manier van je wedstrijd aanpakken. En de studentensport op een gelijkwaardig niveau krijgen is een wedstrijd. De tijd dringt. Willen we talentvolle (studenten)sporters in Utrecht behouden en voorkomen dat sportverenigingen kopje onder gaan, is werk aan de winkel!
 

Zie ook: Sportvereniging groeit, budget groeit niet mee

Zie ook: Hoe we Utrecht aan het sporten krijgen

Zie ook: Motie aangenomen: Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties

Zie ook: Sportnota 2017-2020, Utrecht sportief en gezond

 

Foto: Marleen Stoker