Studentenhuisvesting: wij zitten er bovenop

Het college beweert in 2021 het kamertekort nagenoeg te hebben opgelost. Dit baseren ze op een erg simplistische rekensom die geen rekening houdt met internationalisering, groei in het aantal studenten en veranderingen in beleid voor de particuliere markt. Afgelopen donderdag hadden we graag gedebatteerd over de studentenhuisvesting, in het bijzonder over de huisvesting van internationale studenten.

Het groeiende aantal internationale studenten zal op de lange termijn de druk op de studentenhuisvesting in Utrecht vergroten. Aan het begin van afgelopen collegejaar moesten honderden studenten onverhoopt onderdak zoeken in hostels. Een zeer onwenselijke situatie wat Student & Starter betreft.

Helaas werd het debat op aandringen van de wethouder uitgesteld. Hij wil eerst weer in overleg met de onderwijsinstellingen. Student & Starter hoopt op snel resultaat, want er is veel actie nodig om het grote huisvestingsprobleem op te lossen.

Privacyverklaring