Auteur Kelly Tijhuis

Student & Starter stelt vragen na blokkade op Grindr bij AZC's

01.10.2020

Afgelopen week werd duidelijk dat een onbekend aantal Nederlandse asielzoekerscentra de toegang tot de datingapp Grindr blokkeren, terwijl andere datingapps zoals Tinder niet zijn geblokkeerd. Veel LHBTI+-vluchtelingen zijn juist hun land ontvlucht omdat hun geaardheid of genderidentiteit niet getolereerd wordt. Het is mensonterend en onacceptabel dat mensen moeten vluchten voor wie ze zijn of voor hun geaardheid. De hoop die deze vluchtelingen plaatsen in Nederland als veilige bestemming, waar ze zichzelf kunnen zijn, lijkt door het blokkeren van deze apps en de aanpak van geweldsdelicten misplaatst. 

 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) blokkeerde de toegang tot de apps via het wifinetwerk. COA heeft de problemen inmiddels bevestigd. "Ook kinderen maken gebruik van de wifi netwerken. Bepaalde websites die niet standaard zijn, worden geblokkeerd", aldus een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Grindr hoort daar kennelijk toe. Dat is niet de bedoeling. We gaan dat zo snel mogelijk oplossen."

 

LHBTI+-vluchtelingen overleg 

In de Utrechtse Regenboog Agenda stelt de gemeente dat er extra aandacht is voor LHBTI+ in een kwetsbare positie, zoals vluchtelingen. Hierin staat onder andere als doel: ‘LHBTI+-vluchtelingen krijgen de hulp die ze nodig hebben’ en: ‘De gemeente Utrecht organiseert daarom een LHBTI+-vluchtelingen overleg waar ze alle betrokken partijen uitnodigt om samen een koers uit te zetten en te bepalen welke activiteiten uitgebouwd of opgezet moeten worden’. De gemeente Utrecht heeft dus meerdere doelen uitgezet ter verbetering van de situatie. Student & Starter ontving echter signalen dat dit overleg nog niet heeft plaatsgevonden. Wij vragen ons af of dit klopt en zo ja, waarom dit overleg nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

Onveilige situatie

Begin dit jaar meldde LGBT Asylum Support dat veertig procent van de LHBTI+-asielzoekers in Nederlandse asielzoekerscentra te maken heeft gehad met een geweldsdelict, waarvan zestig procent gericht op de persoon zelf. Dit gebeurt in een omgeving die veilig voor kwetsbare asielzoekers moet zijn. Student & Starter vraagt daarom of het college bereid is om actief samen met het COA te kijken naar het ondernemen van stappen die meer sociale veiligheid kunnen creëren voor LHBTI+ asielzoekers.