Student & Starter roept Utrechtse studenten en studentensportverenigingen op mee te denken aan verbetering van sportfaciliteiten

De studentensport in Utrecht staat al een lange tijd onder druk door toenemende wachtlijsten, niet toereikende faciliteiten en ruimtegebrek. Knelpunten vragen om creatieve oplossingen. Voor Student & Starter mag de studentensport niet het kind van de rekening worden en organiseert daarom een raadinformatiebijeenkomst op 26 maart.

Sporten is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook een krachtig sociaal middel dat mensen verbindt, eenzaamheid bestrijdt en mentaal welzijn bevordert. Sportactiviteiten dragen daarnaast bij aan de levendigheid in de stad. Echter, toegang tot studentensport in Utrecht is beperkt. Er bestaan wachtlijsten van wel twee jaar bij sportverenigingen.

In Nederland is sinds de Corona pandemie het aantal sporters flink gedaald. Deze landelijke neerwaartse trend hangt nauw samen met hoe de toegang tot de lokale sport door gemeenten en organisaties wordt gefaciliteerd. In Utrecht is de animo onder studenten om te sporten in teamverband en op individuele basis groot. Echter, bij studentensportverenigingen lopen de wachtlijsten op, is de ruimte voor veld- en roeisport beperkt en de zaalbezetting voor binnensport te hoog. De Sportraad wees al eerder op deze problematiek[1]. De frustratie bij de studentenbesturen neemt toe.

De gemeente Utrecht erkent de problematiek en de maatschappelijke waarde van sportfaciliteiten. Voor de verbetering van binnensport voor studenten wordt in samenwerking met Olympos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht een convenant opgesteld. Op dit moment zijn ook de plannen in de maak voor de herontwikkeling van het Sportcomplex Olympos, wat kansen biedt om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan sportfaciliteiten. Nieuw roeiwater is een blijvend en belangrijk onderwerp van gesprek. 

Bij het verbeteren van binnen- en buiten sportfaciliteiten zijn investeringen gemoeid. De gemeente heeft een beperkt budget en weinig ruimte, maar staat open voor slimme oplossingen[2][3]. De vraag is welke voorstellen er door partners gedaan gaan worden, of ze daarmee in voldoende mate voldoen aan de problematiek, en in welke mate bijvoorbeeld de financiering in de tarieven gaat doorwerken.

Student en Starter heeft het initiatief genomen voor een Raadsinformatiebijeenkomst op 26 maart aanstaande. Samen met D66, CDA, VVD en PvdA bieden wij de gelegenheid om met studenten, studentensportverenigingen, de gemeente en onderwijsinstellingen voorstellen tot verbetering te inventariseren. We gaan in op de actuele situatie, knelpunten en samenwerkingsmogelijkheden.

Student & Starter wil investeren in faciliteiten, ruimte en het verbreden van de toegang tot sport voor alle studenten, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau. Ben jij student, lid van een studentensportvereniging of bestuurslid, kom dan vooral langs en verken met ons de kansen en mogelijke oplossingen.


[1] Meer dan stenen en gras. De ├ęchte waarde van een nieuw Olympos, 18/03/2024

[2] Motie: In teamverband met randgemeente sport mogelijk maken, 0/07/2023

[3] Motie: sport bedrijven op bedrijventerreinen,06/07/2023

Privacyverklaring