Student & Starter pleit voor openen en ondersteuning van de nachtcultuur

Donderdag 3 februari was het raadsdebat over perspectief bieden aan Utrechtse ondernemers. Veel van hen hebben het financieel zwaar als gevolg van de coronacrisis. Student & Starter maakt zich hard voor de nachtcultuur. Zij diende twee moties in die beide aangenomen zijn. In de eerste wil zij de nachtsector als cultuur erkennen en gesprekken aangaan van gesprekken met partners omtrent de wensen, behoeften en mogelijkheden. Een tweede spoort het college aan om na te gaan wat de mogelijkheden zijn (eenmalig of structureel) herstartsubsidies te verlenen. 

In de spreektekst van raadslid Tessa Sturkenboom van Student & Starter weerklinken sentimenten van een tijd waarin de nacht nog vol mogelijkheden was: “Welke herinneringen aan de nacht heb jij? Dansen met een vreemde, een eerste kus, bar hoppen door de stad?” Volgens de partij zorgt nachtcultuur voor leven in de stad, is het een boost voor vrijheid en mentale gezondheid en biedt het een plek waar nieuw talent tot bloei kan komen. 

Sturkenboom: “Nachtcultuur gaat gepaard met grenzen verleggen, verbinding, genieten en jezelf ontdekken. Maar de nachthoreca blijft vooralsnog geheel gesloten. Ondertussen lezen we berichten dat lockdowns schadelijk zijn voor jongeren (told ya!). Ook worden steeds vaker 50-plussers aangetroffen op illegale feesten. De behoefte en urgentie om te openen is er.”

Nachtcultuur daadwerkelijk als cultuur erkennen

Student & Starter diende samen met de VVD een motie in om het leven terug in de nacht te brengen. Deze is overgenomen door de wethouder! Naar aanleiding van deze motie willen de partijen dat de wethouder aandringt bij het Rijk om de nachtcultuur- en horeca geheel te openen. Daarnaast willen ze dat de wethouder het gesprek aangaat met de sector en partners in de stad (zoals het Nachtoverleg) over de wensen, behoeften en mogelijkheden in de doorstart na corona, onder andere omtrent beleid. Naar aanleiding van de motie zal de afdeling Cultuur hierbij betrokken worden, waardoor nachtcultuur daadwerkelijk als cultuur wordt erkend.

Subsidiemogelijkheden omtrent de herstart voor cultuur- en evenementenbranche

De cultuur- en evenementensector zijn eveneens hard getroffen. De sector heeft ingeteerd op eigen vermogen, lijden grote omzetverliezen en zelfs de versoepelingen zullen bitterzoet smaken: er zijn namelijk nog steeds capaciteitsbeperkingen. “Student & Starter vindt het belangrijk dat het aanbod vanuit deze sectoren weer op gang komt; dit is enorm belangrijk voor onze stad. Het brengt vreugde, vrijheid, levendigheid, creativiteit en saamhorigheid. Onze motie draagt de wethouder dan ook op om te onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden zijn omtrent de herstart.” Aldus Sturkenboom.

Student & Starter is sinds 2014 een Utrechtse gemeenteraadspartij welke twee zetels in de raad bekleed. De partij is opgericht door jonge mensen, met nieuwe energie voor de hele stad.

Privacyverklaring