Auteur Koen Hoogendoorn

Wonen

Student & Starter sceptisch over aanpak woonoverlast

19.04.2019

Naar aanleiding van de op 1 juli 2017 in werking getreden ‘Wet aanpak woonoverlast’, is de Gemeentewet ‘verrijkt’ met artikel 151d. Door dit artikel kan een gemeente er voor kiezen een verbod op woonoverlast op te nemen als lokale regel. Met zo’n verbod zou de burgemeester kunnen dreigen met een dwangsom (oftewel: boete) bij woonoverlast. Onder andere 400 burgers hebben dit onderwerp op de agenda van de raad geplaatst, een zogeheten ‘burgeragendering’. Op dit moment ligt er een voorstel van de burgemeester om dit verbod op te gaan nemen in de lokale wetgeving.

 

 

Het nut van de wijziging

Woonoverlast is een probleem en we willen vooropstellen dat dit ontzettend vervelend is voor de mensen die dat ervaren. Het is volgens Student & Starter wel van belang dat de APV-wijziging goed bekeken en getoetst wordt. Stel de APV wordt gewijzigd, en artikel 151d Gemeentewet wordt geïmplementeerd in Utrecht, wat dan? De burgemeester zal extra bevoegdheden krijgen om woonoverlast aan te pakken, maar deze bevoegdheden worden in het huidige voorstel niet concreet begrensd. Hier wordt namelijk gesproken over gedragsaanwijzigingen die onder last van een dwangsom zullen worden nagestreefd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bepaalde bezoekers, die worden verdacht van overlast, toegang worden ontzegd. Als deze bezoekers dan toch weer komen, volgt er een forse boete voor de bewoner. Maar hoe wordt er in eerste plaats vastgesteld of er sprake is van overlast, door wie dit komt en of dit vervolgens vaker voorkomt? Student & Starter ziet graag dat er meer duidelijkheid komt over de bevoegdheden, dat deze worden begrensd en dat de handhaving van deze regel wordt gespecificeerd.

 

Budget

Student & Starter vindt het irreëel dat in het raadsvoorstel het niet gaat over extra budget om dit alles te kunnen handhaven. Er moet namelijk iemand komen om vast te stellen óf er overlast is, door wie dit is en of deze overlast vervolgens herhaaldelijk optreedt, voordat er een dwangsom kan worden gegeven. Dit zijn veel extra stappen die de gemeente moet nemen, waardoor dit in de kosten gaat lopen. Als we het verbod op woonoverlast opnemen in de Utrechtse APV, kan iedereen in Utrecht een verzoek gaan doen aan de burgemeester om dit verbod te handhaven. Telkens moet dan weer onderzocht worden of er daadwerkelijk sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder. Dit zal simpelweg extra geld gaan kosten. Student & Starter vindt daarom het raadsvoorstel hierdoor slecht financieel onderbouwd.

 

Wat kan er nu al?

Het is daarnaast niet irrelevant om te kijken welke bevoegdheden er nu bij de gemeente liggen op het gebied van woonoverlast. Zo blijkt uit huidige wetgeving en jurisprudentie, gebundeld door de Rijksoverheid en hier na te lezen, dat de gemeente (en de Vereniging van Eigenaren) al tamelijk vergaande bevoegdheden heeft. Zo kunnen honden worden weggehaald door de VvE als deze (stank)overlast veroorzaken en zijn er daarnaast niet-juridische middelen te gebruiken zoals een buurtbemiddelaar.

 

Student & Starter is absoluut vóór een kritische houding tegen de gemeente en het college en steunt daardoor een burgeragendering. We zijn echter geen fan van het opnemen van een verbod op woonoverlast in de lokale wetgeving. Het voorstel is totaal niet duidelijk over wanneer er sprake is van woonoverlast en over welke bevoegdheden de burgemeester vervolgens heeft. Het is hiermee op zijn zachtst gezegd juridisch vaag. Daarbij komt dat er geen enkele financiële onderbouwing in het raadsvoorstel terug te vinden is, terwijl het vanzelfsprekend is dat dit veel geld gaat kosten. Student & Starter vindt hiermee in deze vorm het voorstel onuitvoerbaar.

 

Repliek inwoners

Gisteravond kregen de inwoners die het onderwerp op de agenda hadden geplaatst de kans om dit verder toe te lichten en ook te reageren op de raadsleden. Fractievoorzitter Tim Homan voerde namens Student & Starter het debat. De inwoners zelf waren ook nog kritisch op hoe de burgemeester hun voorstel voor een verbod op woonoverlast had uitgewerkt. Zo zouden ze het goed vinden als duidelijker in het voorstel voorbeelden komen te staan van wat nu precies ernstige en herhaaldelijke hinder is. Volgende maand gaat de raad opnieuw in debat over het verbod op woonoverlast en dan zal uiteindelijk over het voorstel worden gestemd.