Auteur Ties de Theije

WonenWerken

Student & Starter doet peiling onder 560 Uithofgebruikers

29.11.2018

“Uithof wordt officieel USP” stelde het college in april dit jaar in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hen zou het bijdragen aan een betere internationale uitstraling en lobbykracht van het gebied. Student & Starter is niet per se tegen het wijzigen van de naam ‘De Uithof’ naar ‘Utrecht Science Park’, maar stuit hier wel op een principieel bezwaar. Bij de naamsverandering van De Uithof is de buurtbewoners namelijk niets gevraagd.
 

Aan een eerdere oproep van Student & Starter aan het college om alsnog een draagvlakmeting onder de bewoners van de buurt te houden, werd geen gehoor gegeven. Daarom deed Student & Starter afgelopen week zelf een peiling en wist via sociale media en verschillende bewonersplatforms in slechts drie dagen 560 Uithofgebruikers, waarvan 248 bewoners te bereiken. Uit de peiling blijkt dat een overgroot deel niks voelt voor de naamswijziging die door het college wordt opgelegd.
 

Middels amendement ‘Betrek bewoners De Uithof bij naamswijziging én gebiedsontwikkeling’ vroeg Student & Starter nogmaals aan de wethouder om alsnog eerst als gemeente een draagvlakmeting te houden op De Uithof, voordat we overgaan naar een definitief besluit tot naamswijziging.
 

Student & Starter vindt het jammer dat het college geen gehoor geeft aan onze oproep om een officiële peiling te houden onder de bewoners maar meteen overgaat tot definitieve naamswijziging.
 

Zie ook: Amendement betrek bewoners De Uithof bij naamswijziging én gebiedsontwikkeling
Zie ook: Vraag de mening van Uithofbewoners vóór definitieve naamswijziging