Auteur Kelly Tijhuis

Structurele overlast voor omwonenden op De Uithof

11.10.2019

Utrechtse studenten die op De Uithof wonen hebben structureel last van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden houden nu al jaren aan, waarvan de zwaarste werkzaamheden van 7:00 tot 9:00 worden uitgevoerd. Wij gingen met de wethouder in gesprek om mogelijkheden te verkennen tot het aanpassen van de werktijden.

 

De bouwwerkzaamheden zijn gepland van 7:00 tot 9:00 om de onderwijsfunctie van De Uithof niet te storen. Volgens bewoners beperkt het lawaai zich niet tot deze uren en wordt op sommige dagen tussen 1:00 en 3:00 de trambaan gepoetst waarna om 6:00 begonnen wordt met boren of het leggen van dakplaten. Na het vragenuur met de omwonenden is kort gesproken met de wethouder. Deze gaf aan dat er geen regels worden overtreden, er kan daarom niet worden opgetreden en gedupeerde studenten kunnen niet gecompenseerd worden. Ondanks dat de wethouder in zijn beantwoording heeft aangegeven dat er reeds een meldpunt is, ervaren de betrokken studenten de communicatie rond werkzaamheden en het begrip voor hun klachten als ontoereikend en onvoldoende. 

 

Raadslid Tim Homan in het artikel van RTV Utrecht: “Als het inderdaad zo is dat de overlast zich niet beperkt tussen 7:00 en 9:00 ‘s ochtends, dan zijn de problemen blijkbaar nog erger dan de signalen die wij hebben ontvangen. Dat toont urgentie aan en dus ook het belang van de vragen die wij aan de wethouder hebben gesteld.” Op basis van de aard en omvang van de werkzaamheden en signalen die wij van bewoners hebben ontvangen zien wij dit als serieuze problematiek die politieke aandacht verdient. Hierbij gaat het om werkzaamheden die structurele overlast met zich meebrengen en langer voortduren dan februari 2019, voor studenten die al jaren op De Uithof wonen. 

 

Student & Starter wil dat studenten beter betrokken worden bij communicatie rond de werkzaamheden en de mogelijkheid om tijdstippen van werkzaamheden te veranderen te verkennen. We zoeken op dit moment uit in hoeverre het mogelijk is om de tijdstippen van de werkzaamheden te veranderen. Hierbij streven we naar een balans tussen een leefbare woonomgeving voor studenten en het realiseren van de bouwwerkzaamheden aan het Utrecht Science Park.