“Stemmen” is Dutch for voting

Student & Starter believes that everyone should feel at home in Utrecht. We also believe that everyone who is entitled to, should actually vote. The international community is important to our city, and so are their votes.

Every EU-citizen has the right to vote in the municipal elections, as does every other global citizen that has been living in the Netherlands for over 5 years. Recently, our voting passes arrived by mail. However, the information that came with it about the municipal elections and the referendum was only provided in Dutch.

It is too late to reverse this mistake, but not too late to start providing information for English-speaking ‘Utrechters’. And that is exactly what we asked from the city board. In response to our demands, the city board has created an English-language page about the elections (link). Student & Starter strongly believes that the municipality should take the non-Dutch speaking community in Utrecht into account when communicating crucial information.

Student & Starter hopes to get everyone to the voting booth on March 21st, and we do our bit by collaborating with www.canivote.nl.


Niet elke stemmer in Utrecht spreekt Nederlands
Student & Starter vindt dat Utrecht een plek moet zijn voor iedereen. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen die hier mag stemmen, daadwerkelijk gaat stemmen. Een belangrijke groep bewoners binnen onze stad zijn de internationale studenten.

Inwoners van Utrecht met een nationaliteit van een ander EU-land en internationals die langer dan 5 jaar in Nederland wonen hebben recht om hier te stemmen. Onlangs vielen de stempassen weer op de deurmat met daarbij een briefje waarop uitleg wordt gegeven over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Echter was al deze informatie enkel in het Nederlands.

Het is momenteel te laat om deze actie terug te draaien, maar dankzij onze vragen aan het college is er alsnog een pagina op de gemeentewebsite aangemaakt met Engelstalige informatie over de verkiezingen. Student & Starter hoopt dat er bij het verstrekken van informatie, die voor iedereen belangrijk is, in de toekomst meer aandacht geschonken wordt aan deze anderstalige groep.

Student & Starter hoopt elke stemgerechtigde Utrechter naar het stemhokje te krijgen en werkt voor de international daarom mee met www.canivote.nl.

Privacyverklaring