Auteur Kelly Tijhuis

Onderwijs

Stageplekken en ‘leren on demand’ in het Utrechtse onderwijs

07.11.2019

Er zijn in de regio Utrecht een kleine vijfduizend mbo-leerbedrijven gecertificeerd, slechts de helft daarvan is actief en heeft stagiaires in dienst gehad de afgelopen twee jaar. Het ambitieplan MBO is een uitgebreid document, maar wat Student & Starter betreft ontbreekt de focus. Voor Student & Starter ligt die namelijk bij de aansluiting op werk en goede stages. Stagiairs kunnen beter worden begeleid en moeten de kans krijgen een goed netwerk op te bouwen, een essentieel onderdeel voor je verdere loopbaan. 

 

Het aantal leerbedrijven in Utrecht verschilt sterk met andere gemeenten in de regio, waar in verhouding leerwerkbedrijven vaker actief stagiairs faciliteren. Op zich is dit geen probleem, maar Student & Starter wil dan wel de kwaliteit van stageplekken verbeteren. 

 

Het stagebegeleider-certificaat

Veel succesvolle bedrijven vinden het moeilijk om voldoende tijd te vinden voor goede begeleiding, daarom zien wij voordelen in het certificeren van stagebegeleiders. Zo train je niet alleen de stagiair maar ook zijn of haar stagebegeleider. Dit heeft meerdere voordelen. Het stimuleert bedrijven met een gecertificeerde, getrainde begeleider in dienst om vaker of meerdere stagiairs aan te nemen. Dit biedt wellicht mogelijkheden voor sectoren met een tekort aan stageplekken. Zo’n certificaat biedt de werknemer wellicht ook meer carrièreperspectief in zijn of haar vakgebied. Ten slotte een zeer belangrijk punt en twee vliegen in één klap, de training kan een tool zijn in antidiscriminatiebeleid. In de training kan bijvoorbeeld een cursus cultuursensitiviteit opgenomen worden.

 

Transitie naar werk

Het draait enorm om enthousiaste doordouwers zoals IT-recruiter Hussain. Hussain heeft Achmea overtuigd van de waarde van MBO’ers in de IT. Mensen als Hussain moeten de ruimte krijgen om te experimenteren en er moet een aanspreekpunt met zeggenschap zijn waar zij terecht kunnen binnen opleidingen. Het plan moet openstaan voor experimenteren, juist als het gaat om groepen die moeilijker aan een stage en/of een baan komen. Student & Starter zou daarnaast graag willen zien dat stagiairs de mogelijkheid krijgen om hun stage-uren over twee of meer bedrijven kunnen verdelen. Hierdoor bouwen stagiairs een groter netwerk op. Zo hebben ze meer kans op een match die leidt tot een toekomstige baan. 

 

Inrichting van het mbo-onderwijs in Utrecht ‘Leren on demand’

Als je kijkt naar de kennis die nodig is over software en IT voor een moderne loodgieter of de verpleegkundige die met complexe apparatuur werkt op de Intensive Care, zie je hoeveel de verschillende disciplines met elkaar overlappen. In de uitvoeringsagenda ziet Student & Starter graag aandacht voor het aanjagen van een zogenaamd Spotify-model. In plaats van de hele CD af te moeten luisteren, zitten studenten zelf meer aan de knoppen over hoe hun opleiding eruit ziet. Na het afronden van een niveau 2-traject kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor trajecten van een jaar of zes maanden aan een andere mbo-opleiding, om te specialiseren in een specifiek interessegebied. 

 

De voordelen hiervan zijn vermindering van uitval op niveau 3 en 4, omdat de opleiding naar interesse en skills kan worden ingericht. Daarnaast is er een hogere ‘arbeidsmarktwaarde’ voor afgestudeerde mbo’ers, zij zijn dan immers beter voorbereid op nieuwe, multidisciplinaire beroepen. Ten slotte, niet geheel onbelangrijk, heeft je persoonlijke ontwikkeling veel baat bij het proberen van nieuwe dingen, om erachter te komen waar je krachten en passies liggen.