Auteur Tessa Sturkenboom

Sport

Sportvereniging groeit, budget groeit niet mee

25.09.2018

Foto: Marleen Stoker


Verbetering sportklimaat 030

90% van het gemeentelijk sportbudget wordt geïnvesteerd in gemeentelijke sportaccommodaties. Dat betekent dat van de €100 voor sport per inwoner dus €90 naar accommodaties gaat. Dat terwijl maar 25% van de Utrechters gebruik maakt van deze locaties. Ondertussen blijven de wachtlijsten bij verenigingen groeien, is het capaciteitsprobleem niet verholpen en neemt de druk op verenigingen toe.

 

Lege omhulsels

Als we sportruimte niet optimaal gebruiken, dan investeren we in lege omhulsels die niet bijdragen aan een beter sportklimaat in 030. Niet voor niets wordt in de sportnota 2017-2020 beschreven dat we het efficiënter gebruik van accommodaties moeten stimuleren. In 2017 is de gemeente gestart met een pilot om sporthallen en gymzalen meer te benutten. Onder andere door de accommodaties in de daluren tegen een lager tarief (50% korting) aan te bieden. De eerste resultaten laten zien dat dit ook zeker werkt. Echter, is de aanpak nu vooral gericht op sporthallen zichtbaarder maken en onder de aandacht te brengen. Een mooie stap, maar helaas niet voldoende. Niet iedereen kan immers sporten in de daluren.

 

Cultuurverandering avond- en daluren

Maar er moet meer gebeuren. Eigenlijk is er een complete cultuurverandering nodig, want hoe kan het dat gebouwen leeg blijven staan? Dat komt omdat iedereen op dezelfde momenten wil sporten. Mensen werken overdag en zijn dus, als ze nog willen sporten, genoodzaakt dat in de avonduren te doen. En studenten dan? Hoewel nog veel mensen denken dat studenten een luizenleventje hebben, zorgen de invoering van het sociaal leenstelsel, strengere BSA-eisen, stages of coschappen, meer contacturen en extra activiteiten buiten studie en werk om die je moet doen om later de competitie aan te kunnen gaan op de arbeidsmarkt ervoor dat ook studenten zijn genoodzaakt om steeds meer te sporten in de avonden. En zo blijven gebouwen en velden, ook nadat er in ‘geïnvesteerd’ is, tijdens de ‘daluren’ leeg staan.

 

Naast het kwalitatief verbeteren van sportaccommodaties en velden is er een aanpak nodig die zorgt voor een verandering in onze cultuur en werkklimaat. Het zou de norm moeten worden dat bedrijven en organisaties hun werknemers ook overdags kunnen laten sporten. Bijvoorbeeld door er eenvoudigerwijs voor te zorgen dat je op je werk of de ruimte hebt om te douchen.

 

Maatschappelijke rol

Ook wordt in de toekomst steeds meer van verenigingen verwacht dat ze meer een maatschappelijke rol gaan spelen. Een plan dat Student & Starter nastreeft, juist omdat verenigingen de spin in het web zijn en een groot lokaal bereik kunnen hebben. Maar wat we soms vergeten, zijn verenigingen an sich niet al een maatschappelijke bijdrage? Verenigingen draaien op vrijwilligers. Vrijwilligers die coachen, commissies doen, besturen, evenementen organiseren. Simpelweg, vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen met verschillende achtergronden kan sporten.

 

Dit alles tegen de achtergrond dat het sportklimaat steeds competitiever wordt en professionalisering nodig is om sportprestaties te kunnen blijven leveren. Tegelijkertijd groeit het sportbudget alleen maar mee met de stad. Er wordt dus niet extra geïnvesteerd in sport terwijl de druk op de verenigingen wel toeneemt. Met als resultaat: er komt meer druk op de verenigingen en haar vrijwilligers. Dat is gevaarlijk, want zonder mensen is er ook geen sport. Zonder vrijwilligers zakt de Utrechtse sport als een kaartenhuis in elkaar.

 

Burgersport / Studentensport

In de sportnota wordt genoemd dat sportverenigingen, waaronder ook studentensportverenigingen, van grote maatschappelijke waarde zijn. Toch hanteert de gemeente een fundamenteel onderscheid tussen studentensportverenigingen en burgersport.

 

Studentensportverenigingen komen niet in aanmerking voor (financiële) ondersteuning vanuit de gemeente. Tegelijkertijd geven de UU en HU alleen geld aan Mesa Cosa die vervolgens het merendeel stopt in het verbeteren van Olympos. Dit zijn wederom investeringen in een gebouw en niet in verenigingen en vrijwilligers.

 

Verenigingen zijn daadkrachtig en kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Om een evenement op te zetten, uit te breiden, om een profcoach aan te nemen of om te investeren in coachopleidingen. Bovendien zouden ‘beide werelden’ veel voor elkaar kunnen betekenen.

 

Zie ook: Hoe we Utrecht aan het sporten krijgen

Zie ook: Motie aangenomen: Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties

Zie ook: Sportnota 2017-2020, Utrecht sportief en gezond
Zie ook: Utrechts sportakkoord