Auteur Koen Hoogendoorn

Algemeen

Samenvatting Voorjaarsnota

17.07.2019

Afgelopen donderdag rond het derde uur van de nacht werd de eindbehandeling van de Voorjaarsnota afgesloten. Na lang vergaderen over talloze moties is het nu tijd om de balans op te maken. Welke moties hebben het gehaald welke moties niet? Wat voor gevolgen heeft dit en wat staat er nog op het programma deze week tot het reces begint?

 

 

Aangenomen moties:

 

Studenten, schrijf je in!  info / motie

 

Verticaal bestemmen  info / motie (nog niet openbaar, link volgt later)

 

Utrechtse nachtleven  info / motie (nog niet openbaar, link volgt later)

 

Talentontwikkeling sport  info / motie

 

Sportcapaciteit

Deze motie ging over het aanpakken van wachtlijsten bij sportplekken in Utrecht. De raad De motie is aangenomen, en daarmee geeft de gemeente het signaal af Utrechters te willen laten sporten en dit mogelijk te willen maken. Het college zal hierdoor met een voorstel gaan komen waarin een doelstelling wordt toegevoegd met betrekking tot de sportcapaciteit van de gemeente Utrecht. Dit voorstel zal worden uitgewerkt in de programmabegroting van 2020.

 

 

 

Afgevallen moties

Roeien in Rijnenburg

Wij hebben onze motie omtrent het roeien in Rijnenburg helaas moeten intrekken. Door het wegvallen van de steun zou de motie het niet halen. Het is voor Student & Starter belangrijk dat er serieus naar een roeibaan in Rijnenburg wordt gekeken, een afgewezen motie geeft daardoor niet dat signaal af.

De eerste stap is in ieder geval gezet, de roeibaan is besproken en het signaal is afgegeven dat het zo niet meer langer kan in het Merwedekanaal. Student & Starter wilde dit doen door een constructieve motie waarbij gesprekken tussen belanghebbenden worden gestimuleerd en waarbij wordt nagedacht in oplossingen. In het najaar volgen de Rijnenburg en Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) debatten waar wij dus harder zullen zijn, met als doel om de roeibaan in Rijnenburg dichterbij te laten komen.  

 

 

Regelluwe zones

Deze motie ging over het maken van een regelluwe zone in het Werkspoorkwartier. Een regelluwe zone is een gebied waar ondernemers worden gestimuleerd om creatieve ondernemingen te starten, zoals pop-up horeca of kruisingen tussen horeca en winkels. Dit is mogelijk in een regelluwe zone omdat daar niet voor alles een vergunning hoeft te worden aangevraagd. De motie haalde het op één zetel niet, en daarom heeft Student & Starter de motie ingetrokken. Wél ziet Student & Starter kansen voor nieuwe uitwerkingen. Dus zal er na de zomer met de andere fracties een werkbezoek worden gepland in het Werkspoorkwartier en kunnen we hopelijk een initiatiefvoorstel maken.

 

 

Upcycle center

Deze motie ging over het creëren van een upcycle center in Utrecht. Dit is een plek waar afvalproducten verzameld kunnen worden zodat zij hergebruikt kunnen worden bij het maken van nieuwe producten. Utrecht wilt in 2050 circulair draaien, een upcycle center had daardoor een stap in de goede richting geweest. De motie is uiteindelijk ingetrokken omdat de wethouder bang was dat er geen meerderheid zou worden behaald. Als dit gebeurt, dan komt de motie onderop de stapel te liggen en duurt het daardoor erg lang voordat het weer behandeld kan worden.

 

 

 

Reces

Deze week volgt nog de veegraad. De veegraad is de laatste raadsdag (op de trouwe donderdag) voorafgaand aan het reces. Hierbij staan alle voorstellen die nog voor het reces moeten worden behandeld op de agenda. Hierna gaat het reces in, welke duurt tot september. Tijdens het reces willen we graag actief blijven op communicatief gebied en staan we open voor ideeën of wellicht zelfs een interview met één van onze leden. Mocht je een idee hebben, mail dan: koen.hoogendoorn@studentenstarter.nl.