Auteur Eva Oosters

Cultuur

Ruimte voor creativiteit

20.06.2018

Afgelopen donderdag was er een Raadsinformatiebijeenkomst over het werkplan Ruimte voor creatieve bedrijvigheid. Op deze bijeenkomst waren heel wat mensen afgekomen, de diversiteit tussen de culturele organisaties was goed om te zien. De reden waarom iedereen er was, is natuurlijk niet goed. De urgentie van het probleem werd meer dan duidelijk.

 

Utrechts cultureel talent moet noodgedwongen vertrekken

Utrecht groeit en de economie trekt aan. Positieve factoren zou je zo zeggen op het eerste gezicht. Het probleem hiervan is echter voelbaar in de portemonnee. Naast dat het voor starters vrijwel onmogelijk is nog een betaalbare woning te vinden, is dit vastgoedtekort ook voelbaar in de cultuursector. De prijzen stijgen gigantisch en hierdoor moet veel Utrechts cultureel talent noodgedwongen vertrekken omdat ze simpelweg geen ruimte kunnen vinden om zich verder te ontwikkelen.

 

Creativiteit kent geen anciënniteit

Student & Starter zet zich in voor het culturele talent in Utrecht, niet alleen door de motie “creativiteit kent geen anciënniteit” waar wij oproepen structureel een extra potje te creëren voor jonge makers die zich willen ontwikkelen, maar nu ook met de focus op dit urgente probleem.

 

Centraal cultureel loket

Wat zou kunnen helpen is bijvoorbeeld een centraal loket, of een aangewezen persoon die als contactpersoon kan fungeren voor culturele initiatieven. Daarnaast kan dit loket of deze persoon ook de communicatie binnen de gemeente zelf bevorderen, zodat niet onnodige energie wordt verspild aan miscommunicaties en wisselende signalen aan de initiatiefnemer.

 

Prioriteit aan cultuur, niet aan winst

Daarnaast moeten we pleiten voor een andere mindset wat betreft de behandeling van bestemmingsplannen. Het is aantrekkelijk om altijd voor de optie te gaan die financieel het meest kan opleveren, maar er is meer dan geld dat de stad wat kan brengen. Een prioriteit aan een culturele instelling zou een wijk enorm veel kunnen brengen en zou ervoor kunnen zorgen dat we meer Utrechts talent in Utrecht houden. Prioriteit aan cultuur, iets om mee aan de slag te gaan!