Auteur Koen Hoogendoorn en Tessa Sturkenboom

Duurzaamheid Wonen Sport

Rijnenburg: energie, bouwen én roeien

29.05.2020

Eerder schreven we al over onze plannen met de polder in Rijnenburg, deze plannen hebben we ook opgenomen in ons project ‘de Utrechter 2030’. Wij willen namelijk van Rijnenburg de meest duurzame en toekomstbestendige wijk maken van Utrecht: met ruimte voor wonen, sporten en energieopwekking. Vorige week is de visie voor Rijnenburg gepubliceerd door de wethouder. Hierin is een nieuw scenario voor Rijnenburg uitgewerkt. Wat vinden wij?

 

Rijnenburg

In 2016 en 2017 is vastgesteld dat er in Rijnenburg tot 2030 niet gebouwd gaat worden. Tot die tijd moet er van dit gebied een grootschalig energielandschap worden gemaakt met ook ruimte voor groen en recreatie. Op die manier kan Utrecht weer bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit gebied, de Rijnenbugpolder, bevindt zich aan de rand van Utrecht. Sommige partijen willen hier woningen bouwen, terwijl andere partijen het gebied willen gebruiken voor duurzame energieopwekking, aan de hand van windmolens en zonnevelden bijvoorbeeld. Student & Starter ziet het graag allebei terug in het gebied, met daarnaast ook nog ruimte voor roeien.

 

Update van de wethouder

Vorige week kregen we eindelijk een update van de wethouder over de plannen van het energielandschap Rijnenburg. De afgelopen tijd zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt en uiteindelijk wordt er door de wethouder nu één scenario voorgelegd aan de raad. In dit scenario is een combinatie van windmolens en zonnepanelen voorzien in het energielandschap, waarmee we bijna 100.000 huishoudens van energie moeten kunnen gaan voorzien. Ontwikkeling van groen, landschap en infrastructuur zijn ook speerpunten. Daarnaast loopt een apart financieel haalbaarheidsonderzoek naar de inpassing van een roeibaan in het gebied.

 

Wat vinden wij?

Wij willen ons hard maken voor drie punten in Rijnenburg: duurzaamheid, wonen en roeien.  

 

Duurzaamheid is de norm

Het doel is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in de polder, efficiëntie is hierbij de sleutel. We willen hierdoor niet alleen zonne-energie of windenergie terugzien in de polder, maar allebei. En het liefst zo snel mogelijk! Waarom wachten als nú al begonnen kan worden met het aanleggen van zonnevelden? Daarnaast moet er ook ruimte komen voor andere vormen van energieopwekking én -besparing. Zo willen wij aquathermie terugzien in de polder. Dit kan door een watersportbaan aan te leggen, waar het water een aquathermisch doel krijgt. Dat brengt ons bij het volgende punt: roeien.

 

Roeien voor energie

Student & Starter maakt zich al een aantal jaar hard om de roeisport op niveau te behouden.

Het Merwedekanaal is te krap en wordt steeds drukker - des te knapper zijn de roeiprestaties zoals Olympisch zilver en wereldkampioen in 2016 of recentelijk de Varisty winst door de U.S.R. Triton. Om dergelijke prestaties in de roeisport te behouden en verder te stimuleren, is er extra roeiwater nodig naast het Merwedekanaal als trainingswater. Naar ons idee past dit perfect in de Rijnenburgpolder. Bovendien kan een roeibaan als waterberging voor woningbouw in de polder gaan dienen. Al met al is de druk op de ketel hoog: er moet duidelijkheid gaan komen voor de roeiverenigingen wat de toekomst van het roeien in Utrecht gaat zijn. De roeiverenigingen hebben hierin zelf al voortouw genomen door vandaag hun bidbook de Groene Long van Utrecht te presenteren aan de raad.

 

Wonen in Rijnenburg

Eén van de uitdagingen waar Utrecht voor staat is bouwen, bouwen en nog eens bouwen. We zullen van 350.000 inwoners naar 400.00 inwoners gaan, al voor 2030. De stad raakt op een gegeven moment vol, dus moeten we op den duur ook realistisch zijn over de mogelijkheden voor woningbouw in de buitengebieden zoals polder Rijnenburg. Daarom stelt Student & Starter dat we snel moeten gaan nadenken over hoe we in 2030 direct kunnen beginnen met het gefaseerd bouwen van de nieuwe wijk Rijnenburg. Wij zien Rijnenburg als de meest moderne en duurzame wijk van de toekomst. Dit betekent dat we circulaire, modulaire huizen moeten gaan bouwen standaard uitgerust met zonnepanelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van natuurlijk-isolatiemateriaal en vervolgens worden de huizen verwarmd aan de hand van aquathermie.