Auteur Ties de Theije

Raadswissel

Raadswissel: “dat verklaar en beloof ik”

29.03.2018

Nu de verkiezingsstorm is gaan liggen, maakt Student & Starter zich op voor een nieuwe raadsperiode. Met onze zetelverdubbeling gaan we de komende tijd met veel plezier tegemoet. Vandaag mochten Tim en Eva de officiële belofte afleggen aan Utrecht. Zij zullen zich de komende twee jaar met hart en ziel in gaan zetten voor de stad en haar bewoners.

Eva gaat zich hard maken voor een groenere stad, meer geld voor kunst en cultuur en wil in de lijn van Student & Starter jong talent stimuleren en hen de start geven die ze nodig hebben.

Tim zal zich onder andere focussen op schoner vervoer, duurzaamheid en een circulaire economie. Verder zal hij zich, naast zijn eigen zoektocht naar een betaalbare huurwoning, inzetten voor meer en betere huisvesting voor iedereen.

Afgelopen dinsdag werd ons raadslid Reinhild, samen met alle 21 andere aftredende raadsleden bedankt voor hun inzet in de gemeenteraad. Met een tevreden gevoel kijken we terug op vier jaar Student & Starter in de raad. We hebben veel successen mogen vieren en op een constructieve manier mee mogen denken aan Utrechts toekomst.

Voor een blik op onze behaalde successen, ingediende moties en fractiemedewerkers, check: www.vierjaar.studentenstarter.nl

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen”.
 

“Dat verklaar en beloof ik”