Auteur Ties de Theije

Vrije tijd

Pilot pop-up hangmatten verlengd

07.02.2019

In eerste instantie klinkt dat als goed nieuws. Student & Starter heeft zich in de zomer van 2018 hard ingezet om dit mooie burgerinitiatief doorgang te laten vinden. Er is veelvuldig gebruikt gemaakt van de hangmatten en er is geen schade geconstateerd aan de bomen.

Onlangs ontvingen we een brief van de wethouder met daarin de evaluatie van de pop-up hangmattenpilot. We mogen de conclusie trekken dat de pilot een succes was, maar in plaats van het huidige beleid om te zetten in definitief beleid wordt de pilot alleen maar verlengd. Waarom is er nog een pilot nodig als de pilot van 2018 al een succes was?

Niet iedereen heeft een tuin om lekker thuis buiten in het zonnetje te chillen. De openbare ruimte is de tuin voor iedereen waar iedereen ook zou moeten kunnen genieten, picknicken, op een bankje zitten en chillen in een hangmat. Natuurlijk moeten er dan ook duidelijke regels en boomvriendelijke hangsystemen komen.

De motie pleit voor het stimuleren van burgerinitiatieven en deze met vertrouwen in plaats van wantrouwen te omarmen. Wat betreft Student & Starter stimuleren we burgerinitiatieven op deze manier niet.

Zie ook: Motie ‘De kat uit de boom kijken’ aangenomen